• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH VỀ TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Ngày xuất bản: 29/06/2022 2:47:00 CH
Lượt đọc: 10315

Sáng ngày 22/6/2022, tại Hội trường lớn Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp tỉnh về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với hơn 100 đại biểu tham dự.

Chủ trì hội thảo gồm có các đồng chí: Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Thành ủy Yên Bái, Thường trực Huyện ủy Yên Bình; Lãnh đạo và giảng viên các trường: Cao đẳng Sư phạm; Cao đẳng nghề; Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch; Cao đẳng Y tế; Trung cấp Lục Yên; Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ; đại diện lãnh đạo trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh.

Việc tổ chức hội thảo cấp tỉnh là một trong những hoạt động có ý nghĩa và sức lan tỏa nhằm thực hiện hiệu quả Công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư; đồng thời tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí hành động trong cơ quan đơn vị, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 – 30/6/2022).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Hội thảo là hoạt động thiết thực của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng đang được tổ chức sâu rộng trong toàn Đảng hiện nay và là hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2022). Đồng thời, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Tỉnh thời gian tới thì việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những quan điểm trong tác phẩm của Tổng Bí thư vào điều kiện cụ thể của địa phương Yên Bái có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

Trong báo cáo đề dẫn hội thảo, đồng chí Phạm Tiến Hưng, Bí thư đảng ủy, Hiệu trường Trường Chính trị tỉnh cũng khẳng định: Cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, nhất là trong việc củng cố niềm tin khoa học, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống chủ nghĩa xã hội, chống phá Đảng. Không những vậy, tác phẩm của Tổng Bí thư còn mang ý nghĩa truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân ta, củng cố sức mạnh từ ý Đảng - lòng dân, nêu cao quyết tâm ra sức thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội làn thứ XIII của Đảng. Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đây là tài liệu quý để cán bộ, giảng viên nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn để cập nhật vào bài giảng.

  

           Đồng chí Phạm Tiến Hưng, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

Hơn 20 tham luận với các chủ đề phong phú xung quanh nội dung tác phẩm, trong đó có 11 tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội thảo đã góp phần làm rõ những vấn đề cốt lõi, có ý nghĩa thiết thực về vấn đề lý luận và thực tiễn trong Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đi sâu, làm rõ những vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; những vấn đề thực tiễn, đặc biệt là thực tiễn 35 năm đổi mới. Khẳng định nhận thức mới của Đảng ta về CNXH. Vận dụng nội dung các bài viết trong tác phẩm của Tổng Bí thư trong thực tiễn xây dựng CNXH, phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái. Vận dụng vào việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy lý luận chính trị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nói chung và Trường Chính trị tỉnh nói riêng.

Toàn cảnh Hội thảo

Đại biểu của Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng nghề, Trường Cao đẳng văn hóa, nghệ thuật và du lịch Yên Bái nhấn mạnh những phân tích của đồng chí Tổng Bí thư, đặc biệt là quan điểm về “con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển” giúp chúng ta có tầm nhìn mới về chủ nghĩa xã hội cả trên phương diện nội dung bên trong và chiều dài của lịch sử từ đó nêu lên những giải pháp trong việc góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung

Đại biểu các Trung tâm chính trị tập trung phân tích, luận giải một cách sâu sắc và toàn diện về giá trị của Tác phẩm trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, cũng như ý nghĩa, giá trị hết sức to lớn đối với việc nghiên cứu, quán triệt, vận dụng trong công tác và hoạt động giảng dạy, học tập của các đơn vị giáo dục trên địa bàn Tỉnh. Chú trọng những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình nhận thức về CNXH và con đường đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam và ở thực tiễn địa phương, cơ sở hiện nay. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình nhận thức về CNXH và con đường đi lên xây dựng CNXH hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Tiến Hưng, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh khẳng định: các giải pháp được nêu trong các tham luận là những ý kiến hết sức trách nhiệm, những luận cứ khoa học chính xác, những bài học thực tiễn sinh động của các đơn vị giáo dục trong quá trình triển khai, thực hiện những nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng trong bối cảnh hiện nay. Với vai trò là đơn vị trong hệ thống cơ quan nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị của Đảng, Trường Chính trị tỉnh sẽ vận dụng kết quả của Hội thảo hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác của Nhà trường và phổ biến sâu rộng kết quả, ý nghĩa của Hội thảo tới các cán bộ, giảng viên, học viên của Nhà trường trong thời gian sớm nhất.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ phát hành kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” để tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để tổ chức thực hiện. Sự thành công của hội thảo góp phần làm sáng tỏ những nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vận dụng có hiệu quả phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị tại địa phương Yên Bái, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên bái lần thứ XIX.

                                                                        Nguyễn Thu Hương

Khoa Lý luận cơ sở