• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
HỘI THẢO KHOA HỌC “NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG XÃ, PHƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”
Ngày xuất bản: 28/09/2023 4:15:00 CH
Lượt đọc: 1830

Sáng ngày 28/9/2023, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, phường của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay”.

            Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng và đội ngũ cán bộ viên chức, giảng viên Nhà trường.

Đồng chí Phạm Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phạm Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là một vấn đề được toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng.

Tổ chức cơ sở đảng có vai trò rất quan trọng đối với sự vững mạnh trong toàn Đảng; là nơi trực tiếp thực hiện thực hiện và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là cầu nối, khâu trọng yếu để duy trì mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng.

Do đó, để có những kiến thức thực tiễn phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2023 - 2024, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, phường của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay, Hội thảo đã đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, phường của thành phố Yên Bái.

Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các giảng viên Nhà trường với 11 tham luận với các nội dung như: Phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng xã, phường ở Đảng bộ thành phố Yên Bái trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Một số vấn đề cần trao đổi, làm rõ về các nhóm tiêu chí nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, phường thuộc Thành uỷ Yên Bái hiện nay; Thực trạng và giải pháo phát triển đảng viên ở đảng bộ thành phố Yên Bái hiện nay; Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, phường và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ thành phố Yên Bái; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ ở đảng bộ thành phố Yên Bái hiện nay; Giải pháp tăng cường chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh nâng cao chất lượng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ thành phố Yên Bái… Các bài viết đều có chiều sâu, sự đầu tư, tâm huyết, là tư liệu tham khảo quan trọng cho đội ngũ giảng viên, học viên Nhà trường trong quá trình giảng dạy và học tập và nghiên cứu khoa học.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: Kết quả Hội thảo sẽ là nguồn tài liệu xác thực và cung cấp luận cứ khoa học giúp cho Thành uỷ Yên Bái trong việc xây dựng các Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, phường của Đảng bộ thành phố Yên Bái; là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nói chung, thành phố Yên Bái nói riêng, đặc biệt phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh 2023 - 2024 “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030” do Trường Chính trị tỉnh Yên Bái chủ trì.