• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
 • Kế hoạch đào tạo tháng 12 năm 2018

  Ngày xuất bản: 29/11/2018 2:10:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo tháng 10 năm 2018

  Ngày xuất bản: 25/09/2018 9:59:00 SA

 • Kế hoạch đào tạo tháng 6 năm 2018

  Ngày xuất bản: 28/05/2018 3:14:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo tháng 5 năm 2018

  Ngày xuất bản: 27/04/2018 2:45:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 04 năm 2018

  Ngày xuất bản: 28/03/2018 8:12:00 SA

 • Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 03 năm 2018

  Ngày xuất bản: 29/01/2018 4:02:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 01 năm 2018

  Ngày xuất bản: 27/12/2017 2:45:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 12 năm 2017

  Ngày xuất bản: 27/11/2017 1:29:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 11 năm 2017

  Ngày xuất bản: 30/10/2017 10:11:00 SA

 • Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tháng 10 năm 2017

  Ngày xuất bản: 26/09/2017 10:50:00 SA