• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
  • Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 12 năm 2017

    Ngày xuất bản: 27/11/2017 1:29:00 CH

  • Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 11 năm 2017

    Ngày xuất bản: 30/10/2017 10:11:00 SA

  • Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tháng 10 năm 2017

    Ngày xuất bản: 26/09/2017 10:50:00 SA