• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
 • MỘT VÀI SUY NGHĨ ĐỂ ĐẢM BẢO DẠY TỐT VÀ HỌC TỐT LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

  Ngày xuất bản: 15/08/2019 1:37:00 CH

 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  Ngày xuất bản: 15/08/2019 1:32:00 CH

 • ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

  Ngày xuất bản: 13/06/2019 7:46:00 SA

 • Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy tại trường Chính trị tỉnh Yên Bái

  Ngày xuất bản: 13/06/2019 7:41:00 SA

 • KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ TẬP TRUNG, KHÓA 31 (A31) NĂM HỌC 2019

  Ngày xuất bản: 10/06/2019 4:24:00 CH

 • 1-5 of 74<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >