• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
 • TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI TÍCH CỰC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH.

  Ngày xuất bản: 13/10/2020 3:06:00 CH

 • NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM

  Ngày xuất bản: 13/10/2020 2:48:00 CH

 • MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2011-2020

  Ngày xuất bản: 13/10/2020 2:46:00 CH

 • MỘT SỐ CHIA SẺ VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHÓM ĐỐI VỚI HỌC PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ YÊN BÁI

  Ngày xuất bản: 13/10/2020 10:18:00 SA

 • GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ YÊN BÁI TỰ HỌC, TỰ RÈN THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

  Ngày xuất bản: 08/10/2020 11:09:00 SA

 • 1-5 of 125<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >