• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
 • VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG CỦA V.I.LÊNIN TRONG TÁC PHẨM “THÀ ÍT MÀ TỐT” VÀO CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY

  Ngày xuất bản: 29/11/2023 3:58:00 CH

 • VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG TÁC PHẨM “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN” TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

  Ngày xuất bản: 29/11/2023 3:57:00 CH

 • VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN TRONG TÁC PHẨM “NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG” VÀO GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

  Ngày xuất bản: 29/11/2023 3:52:00 CH

 • VẬN DỤNG BÀI VIẾT: “XÂY DỰNG ĐẢNG CẦM QUYỀN: TỪ THỰC TIỄN ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀO GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

  Ngày xuất bản: 29/11/2023 3:51:00 CH

 • ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO ĐỨC “CẦN”, “KIỆM” THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Ngày xuất bản: 27/11/2023 3:39:00 CH

 • 1-5 of 359<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >