• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
 • NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY

  Ngày xuất bản: 07/02/2023 1:36:00 CH

 • PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, BẢO ĐẢM QUYỂN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN THEO TINH THẨN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

  Ngày xuất bản: 07/02/2023 1:35:00 CH

 • TẦM QUAN TRỌNG CỦA KINH TẾ TRI THỨC KHI TIẾN HÀNH CNH-HĐH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

  Ngày xuất bản: 09/12/2022 1:15:00 CH

 • CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN TỐT QUY ĐỊNH VỀ ỨNG XỬ VĂN HÓA CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TRƯỜNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NHẰM ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG, THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN MỨC 1

  Ngày xuất bản: 28/11/2022 9:12:00 SA

 • VẬN DỤNG NỘI DUNG “CHUYỂN ĐỔI SỐ” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

  Ngày xuất bản: 28/11/2022 9:10:00 SA

 • 1-5 of 313<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >