• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
 • HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI XIN Ý KIẾN VỀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

  Ngày xuất bản: 03/04/2024 1:07:00 CH

 • Hội thảo đề tài khoa học cấp tỉnh: “Xin ý kiến về kết quả đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái”

  Ngày xuất bản: 01/04/2024 12:08:00 CH

 • Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung B134, khóa học 2024 - 2025

  Ngày xuất bản: 01/04/2024 12:06:00 CH

 • NỘI DUNG THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THEO LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022

  Ngày xuất bản: 01/04/2024 12:04:00 CH

 • Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng tỉnh Yên Bái “hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” hiện nay

  Ngày xuất bản: 01/04/2024 12:03:00 CH

 • 1-5 of 382<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >