• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
 • VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VỀ “KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ” VÀO GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

  Ngày xuất bản: 07/06/2023 10:14:00 SA

 • MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY

  Ngày xuất bản: 07/06/2023 10:13:00 SA

 • NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

  Ngày xuất bản: 01/06/2023 9:26:00 SA

 • Đấu tranh chống lại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch

  Ngày xuất bản: 20/04/2023 5:02:00 CH

 • Hội thảo “Nghiên cứu vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay”

  Ngày xuất bản: 20/04/2023 6:19:00 SA

 • 1-5 of 323<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >