• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI VỚI HOẠT ĐỘNG “NGÀY THỨ BẢY CÙNG DÂN, GIÚP ĐỠ HỘ NGHÈO” Ở XÃ NGHĨA SƠN HUYỆN VĂN CHẤN TỈNH YÊN BÁI
Ngày xuất bản: 07/10/2023 7:06:00 CH
Lượt đọc: 6632

 

Với mục đích gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, giúp cho học viên củng cố, bổ sung kiến thức lý luận đã được trang bị, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Chính trị tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TCT ngày 02/10/2023 của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái về việc đi nghiên cứu thực tế 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khoá A35, A36, năm học 2023, với chủ trương “nghiên cứu thực tế” kết hợp hoạt động “Ngày thứ Bảy cùng dân, giúp đỡ hộ nghèo” tại xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Ngày 07/10/2023, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, đoàn viên thanh niên Trường chính trị tỉnh Yên Bái cùng với hơn 100 đồng chí học viên lớp Trung cấp LLCT A35, A36 và cán bộ, đảng viên nhân dân xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tham gia trao tặng hơn 30.000 cây quế giống cho 15 hộ nghèo, đồng thời tiến hành trồng quế giống cho 2 hộ nghèo gặp khó khăn về nhân lực của xã Nghĩa sơn…

 

Các Đồng chí trong Ban giám hiệu Trường chính trị tỉnh Yên Bái trao quế giống cho các hộ nghèo tại xã Nghĩa sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Việc lao động cùng người dân đã giúp gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái với người dân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó có tác dụng lớn đối với công tác giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn của giảng viên và “học đi đôi với hành” của học viên…

Cán bộ, giảng viên, đoàn viên, học viên lớp A35, A36 cùng nhân dân xã Nghĩa Sơn tham gia trồng quế giống

Hoạt động “Ngày thứ Bảy cùng dân, giúp đỡ hộ nghèo” tại xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái do Trường Chính trị tỉnh Yên bái phát động là hoạt động có ý nghĩa hết sức tích cực, ngoài mục đích gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, giúp cho học viên cùng cổ, bổ sung kiến thức lý luận đã được trang bị, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thì đó còn là biện pháp hữu hiệu để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả tốt.

 

Nhà trường tặng quà cụ già neo đơn xã Nghĩa Sơn - huyện Văn Chấn

Khi cán bộ, giảng viên, học viên đằm mình với cuộc sống của nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, biết chia sẻ khó khăn với nhân dân thì chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương sẽ được nhân dân tự giác thực thi một cách triệt để, nghiêm túc; quần chúng nhân dân luôn ở bên cán bộ, đảng viên để kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng. Biết lắng nghe dân còn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong làm việc khoa học, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, hoàn thiện những phẩm chất của người cán bộ, đảng viên sâu sát quần chúng, vì nhân dân phục vụ.

Ths: Nguyễn Quý Dũng

Khoa: Xây dựng Đảng