• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

PHÒNG KHOA HỌC – THÔNG TIN – TƯ LIỆU

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

 Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng Phòng

 

2

 Đ/c Hà Tùng Dương

Phó trưởng phòng

 

3

 Đ/c Nguyễn Thị Tuất

Chuyên viên

 

4

 Đ/c Bùi Quốc Dũng

Chuyên viên