• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

PHÒNG TỔ CHỨC,HÀNH CHÍNH,THÔNG TIN,TƯ LIỆU

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

Điện thoại: 02163.853.076

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1.

Đ/c Hán Mạnh Hùng

Trưởng Phòng

0917331556

2.

Đ/c Nguyễn T. Thanh Huyền

Phó trưởng Phòng, Kế toán trưởng

0989929712

3.

Đ/c Lâm Văn Hưng

Phó trưởng Phòng

0912801980

4.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

Chuyên viên

0945107083

5.

Đ/c Hoàng Lương Quân

Kỹ thuật điện

0987578342

6.

Đ/c Nguyễn T. Hải Yến (TQ)

Chuyên viên

0972066087

7.

Đ/c Nguyễn Huy Hiếu

Nhân viên

0972487990

8.

Đ/c Phạm Thị Thu Hà

Chuyên Viên chính

0396249686

9.

Đ/c Nguyễn T.Hải Yến (VT)

Chuyên viên

0388650473