• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

Điện thoại: 02163.853.076

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1.    

 Đ/c Lê Thị Huệ

Trưởng Phòng HC-TC

 

2.    

 Đ/c Nguyễn T. Thanh Huyền

Phó trưởng Phòng HC-TC

 

3.    

 Đ/c Phan Tuấn Dũng

Phó trưởng Phòng HC-TC

 

4.    

 Đ/c Phạm Thị Lý

Phó trưởng Phòng Hành chính - TC

 

5.    

 Đ/c Phan Thanh Sơn

Chuyên viên Phòng Hành chính - TC

 

6.    

 Đ/c Hoàng Lương Quân

Chuyên viên Phòng Hành chính – TC

 

7.    

 Đ/c Nguyễn T. Hải Yến (KT)

Chuyên viên Phòng Hành chính - TC

 

8.    

 Đ/c Nguyễn Văn Minh

Chuyên viên Phòng Hành chính – TC

 

9.    

 Đ/c Đào Thị Lai

Chuyên viên Phòng Hành chính – TC

 

10.   

 Đ/c Nguyễn T.Hải Yến (VT)

Chuyên viên Phòng Hành chính – TC

 

11.   

 Đ/c Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên Phòng Hành chính – TC

 

12.   

 Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

Chuyên viên Phòng Hành chính – TC

 

13.   

 Đ/c Nguyễn Huy Hiếu

Chuyên viên Phòng Hành chính – TC

 

14.   

 Đ/c Lê Thị Loan

Hợp đồng P.Hành chính - TC

 

15.   

 Đ/c Nguyễn Thị Lân

Hợp đồng P.Hành chính - TC

 

16.   

 Đ/c Nguyễn Thị Hảo

Hợp đồng P.Hành chính - TC