• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆNTHOẠI

1.      

 Đ/c Phạm Văn Nhương

Trưởng Phòng

0916392655

2.      

 Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Trưởng Phòng

0857247799

3.      

 Đ/c Phan Tuấn Dũng

Giảng viên

0948937139

4.      

 Đ/c Phạm Trường Đức

Giảng viên

0942956959

5.      

 Đ/c Đỗ Mai Thuý

Giảng viên

0977713101

6.      

 Đ/c Vũ Thị Hoa

Chuyên viên

0967232999