• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆNTHOẠI

1.      

 Đ/c Phạm Văn Nhương

Trưởng Phòng Đào tạo

 

2.      

 Đ/c Hồ Văn Minh

Phó Trưởng Phòng Đào tạo

 

3.      

 Đ/c Lâm Văn Hưng

Phó trưởng Phòng Đào tạo

 

4.      

 Đ/c Đỗ Thu Hằng

Phó trưởng Phòng Đào tạo

 

5.      

 Đ/c Đỗ Mai Thuý

Chuyên viên Phòng Đào tạo

 

6.      

 Đ/c Phạm Trường Đức

Chuyên viên Phòng Đào tạo

 

7.      

 Đ/c Lê Ánh Tuyết

Chuyên viên Phòng Đào tạo

 

8.      

 Đ/c Vũ Thị Hoa

Chuyên viên Phòng Đào tạo