• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

 

 

1

Nguyễn  Ngọc Hưng

Thạc Sĩ

Hiệu trưởng

 

ĐT CQ: 02163.855.834        

2

Nguyễn Thanh Sơn

Cử nhân

Phó Hiệu Trưởng

 

ĐT CQ : 02163.852.256       

3

Nguyễn Quang Việt

Cử nhân

Phó Hiệu Trưởng

 

ĐT CQ : 02163.893.665    

4

Lê Ánh Hồng

Cử nhân

Phó Hiệu trưởng

 

ĐT CQ: 02163.855.842