• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ YÊN BÁI

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1.      

 Đ/c Hà Thị Lan Phương

Trưởng khoa

 

2.      

 Đ/c Trần Thị Du

Giảng viên

 

3.      

 Đ/c Tạ Thị Hảo

Giảng viên

 

4.      

 Đ/c Nguyễn Thu Hương

Giảng viên

 

5.      

 Đ/c Lương Thị Hải Yến

Giảng viên

 

6.      

 Đ/c Nguyễn Thu Hiền

Giảng viên

 

7.      

 Đ/c Hoàng Thị Lê

Giảng viên

 

8.      

 Đ/c Từ Thị Thoa

Giảng viên

 

9.      

 Đ/c Nguyễn T.Thương Huyền

Giảng viên