• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ

 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1.

Đ/c Hà Thị Lan Phương

Trưởng khoa

0902167178

2.

Đ/c Đỗ Thu Hằng

Phó trưởng khoa

0914557448

3.

Đ/c Hà Tùng Dương

Phó trưởng khoa

0987754868

4.

Đ/c Lương Thị Hải Yến

Giảng viên

0349837456

5.

Đ/c Trần Thị Du

Giảng viên

0915922399

6.

Đ/c Hoàng Thị Lê

Giảng viên

0985633725

7.

Đ/c Nguyễn Thu Hương

Giảng viên

0918232586

8.

Đ/c Từ Thị Thoa

Giảng viên

0981409177

9.

Đ/c Nguyễn Tuấn Phong

Giảng viên

0833108881

10.

 Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung

Trợ giảng

0973229901

11.

 Đ/c Hoàng Thị Thủy

Trợ giảng

0375067397