• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1.      

 Đ/c Hoàng T. Khánh Dung

 Trưởng khoa

 

2.      

 Đ/c Âu Phương Thảo

 Phó trưởng khoa

 

3.      

 Đ/c Nguyễn Thị Ngọc

 Phó trưởng khoa

 

4.      

 Đ/c Bùi T. Bích Ngọc

 Giảng viên

 

5.      

 Đ/c Hoàng Khắc Cương

 Giảng viên

 

6.      

 Đ/c Nguyễn Thị Mai

 Giảng viên