• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Ngày xuất bản: 08/11/2022 10:36:00 SA
Lượt đọc: 6904

 

Trong thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, với khả năng kết nối không giới hạn, không phân biệt vị trí địa lý, không phân biệt chủng tộc, màu da, internet mạng xã hội đã vươn tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn thế giới. Tính riêng tại Việt Nam, với hơn 60 triệu người sử dụng, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 18 trên thế giới về tỉ lệ người dân sử dụng internet và là 01 trong 10 nước có lượng người dùng Facebook, YouTube cao nhất thế giới, trong đó thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ lớn với thời lượng sử dụng mạng xã hội trong một ngày của giới trẻ Việt Nam trung bình là 7 giờ, khá cao so với khu vực và thế giới

Bên cạnh những tiện ích mà internet và mạng xã hội mang lại, chúng ta cũng phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội đã lợi dụng triệt để internet, mạng xã hội để đăng tải các bài viết, blog, hình ảnh, clip, bình luận với các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ tình hình đất nước, làm nhiễu loạn các nguồn tin chính thống đăng tải trên báo, đài truyền hình của Trung ương và địa phương.

Trong đó, một bộ phận thanh niên hiện nay có lối sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tình hình đất nước, thờ ơ với các sự kiện chính trị, lười học tập lý luận chính trị, chưa hiểu đầy đủ về đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, mơ hồ về lịch sử dân tộc, còn biểu hiện “nhạt Đảng, khô Đoàn”, thiếu thận trọng, chưa kiểm chứng, xác minh đã chia sẻ thông tin vô tình cổ súy, tiếp tay cho những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước hoặc khi gặp các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội lại không có thái độ đấu tranh, phản bác để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả của sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã đạt được.

        Xuất phát từ thực tế đó, với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, là “cánh tay đắc lực của Đảng”, các cấp bộ Đoàn nói chung, Chi đoàn thanh niên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nói riêng luôn coi việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đồng thời là công việc thường xuyên, tự giác của Chi đoàn và mỗi đoàn viên.

Chi đoàn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thông qua các hình thức hội thảo, tọa đàm, tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong đoàn viên trước những luận điệu chống phá, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội nhằm vào giới trẻ.

Bên cạnh đó, Chi đoàn đã huy động, khích lệ đoàn viên mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, thẳng thắn phản bác, đấu tranh, bài trừ các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Đặc biệt, đối với các đoàn viên là, cộng tác viên của Ban chỉ đạo 35 thường xuyên có những bài viết, chia sẻ, bình luận tích cực nhằm đấu tranh lại những quan điểm, luận điệu sai trái và định hướng người sử dụng mạng xã hội tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống của các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương.

 Trong thời gian tới, để góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, tăng cường tính chủ động, nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội nhằm giữ vững ổn định chính trị, xây dựng sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân, trong thời gian tới, Chi đoàn thanh niên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái và mỗi đoàn viên cần tập trung phát huy thực hiện có hiệu quả những nội dung sau:
          Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, giáo dục và nâng cao nhận thức của đoàn viên về những thành quả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã đạt được qua từng giai đoạn lịch sử. Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên. Cùng với đó, mỗi đoàn viên phải tự nhận thức về trách nhiệm của mình, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, hoàn thiện nhân cách cá nhân để có đủ “sức đề kháng” và chủ động góp sức trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội

 Hai là, thường xuyên có những bài viết, chia sẻ, bình luận tích cực nhằm đấu tranh lại những quan điểm, luận điệu sai trái và định hướng người sử dụng mạng xã hội tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống của các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương, tích cực tham gia viết hoặc chia sẻ những bài viết có giá trị trên trang web nhà trường nhằm lan tỏa những thông tin tốt, những tấm gương tiêu biểu với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” góp phần định hướng nhận thức, nâng cao “kỹ năng” cho đoàn viên, thanh niên trong nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội trên internet và mạng xã hội, kịp thời phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội để đoàn viên, Nhân dân có thêm niềm tin, lý tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, bản chất tốt đẹp của chế độ.

 Ba là, không ngừng tăng cường nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ phản bác các luận điệu sai trái, thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng cho đoàn viên. Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo 35 theo sự phân công. Thực hiện tốt cuộc vận động “Người cộng sản trẻ”, diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, tiếp tục tăng cường tính hiệu quả trong việc sử dụng mạng xã hội, mỗi đoàn viên là một “tuyên truyền viên” khi tham gia mạng xã hội, do vậy cần tích cực tìm hiểu, kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nhất là nguồn chính thống, thận trọng khi đăng tải bài viết, “thích” hoặc chia sẻ các liên kết và tham gia bình luận các chủ đề trên mạng xã hội. Mạnh dạn bảo vệ những điều đúng, tạo sự lan tỏa tích cực và đấu tranh chống lại những điều sai, tiêu cực, những thông tin phiến diện, xuyên tạc. Đồng thời, cung cấp những thông tin chính thống, thông tin tích cực, định hướng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các lĩnh vực trên mạng xã hội

     Có thể nói, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội là “cuộc chiến” đầy khó khăn và thách thức. Do đó, mỗi đoàn viên bên cạnh sự chủ động, tích cực thì chính mỗi cá nhân sẽ phải là những tuyên truyền viên tích cực không để các thế lực xấu tác động, lôi kéo, kích động. Kịp thời tuyên truyền những câu chuyện đẹp, nhân văn, những tấm gương tốt, yếu tố tích cực trong cuộc sống lan tỏa trong cơ quan đơn vị, trong cộng đồng và trên mạng xã hội. Góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội trong thời gian tới./.

Ths: Nguyễn Quý Dũng

Khoa Xây dựng Đảng