• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
 • NGƯỜI GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ YÊN BÁI TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN THEO PHONG CÁCH DIỄN ĐẠT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỂ HOÀN THÀNH MỌI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

  Ngày xuất bản: 22/03/2021 2:55:00 CH

 • MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC NÂNG CAO “TÍNH ĐẢNG” CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ YÊN BÁI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  Ngày xuất bản: 22/03/2021 2:54:00 CH

 • Mục đích cao cả của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là vì con người và cho con người

  Ngày xuất bản: 15/03/2021 10:33:00 SA

 • HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA B118 TẠI XÃ KHÁNH THIỆN HUYỆN LỤC YÊN

  Ngày xuất bản: 11/03/2021 1:56:00 CH

 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

  Ngày xuất bản: 08/03/2021 10:51:00 SA

 • 41-45 of 233<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >