• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
 • Đại hội Công đoàn cơ sở trường Chính trị tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp

  Ngày xuất bản: 19/04/2023 6:23:00 SA

 • HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TÁC PHẨM: “KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀO TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  Ngày xuất bản: 28/03/2023 12:49:00 CH

 • Vận dụng quan điểm về xây dựng chính quyền địa phương trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy chuyên đề “Chính quyền địa phương” trong môn học “Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật” chương trình trung cấp lý luận chính trị.

  Ngày xuất bản: 17/02/2023 8:52:00 SA

 • VỀ YÊN BÁI KHÁM PHÁ LỄ HỘI CÚNG CÂY CHÈ TỔ CỦA NGƯỜI DÂN SUỐI GIÀNG

  Ngày xuất bản: 09/02/2023 9:53:00 SA

 • VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ XIX VÀO BÀI GIẢNG DẠY BÀI 6 "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, GIÁO DỤC, Y TẾ Ở CƠ SỞ (THUỘC MÔN HỌC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC)

  Ngày xuất bản: 09/02/2023 9:52:00 SA

 • 6-10 of 323<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >