• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐV CÔNG TÁC

1.      

Nguyễn Thanh Sơn

                   Chủ tịch

Ban Giám hiệu

2.      

Nguyễn Ngọc Hưng

Hội viên

Ban Giám hiệu

3.      

Lê Ánh Hồng

Hội viên

Ban Giám hiệu

4.      

Nguyễn Ngọc Tú

Hội viên

Khoa XDĐ

5.      

Bùi Văn Nghĩa

Hội viên

K.Dân vận

6.      

Nguyễn Văn Minh

Hội viên

Phòng Hành chính

7.      

Nguyễn Thị Mai

Hội viên

Phòng Hành chính

  8.  

Hà Tùng Dương

Phó chủ tịch

Phòng Khoa học TTTL