• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

- Tổng số đoàn viên: 46

- Ban Chấp hành: 05 đ/c

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐV CÔNG TÁC

1

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Chủ tịch

Phó hiệu trưởng

2

Hán Mạnh Hùng

Phó Chủ tịch

P. Tổ chức-HC-TT-TL

3

Phan Tuấn Dũng

Uỷ viên BCH

P. Quản lý ĐT&NCKH

4

Phạm Thị Lý

Uỷ viên BCH

K. Nhà nước và Pháp Luật

5

Phạm Thị Ngọc Ánh

Uỷ viên BCH

K.Xây Dựng Đảng