• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

CHI HỘI LUẬT GIA

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐV CÔNG TÁC

1

LG Lò Thị Nga

Hội viên

Khoa NN-PL

2

LG Hồ Văn Minh

Hội viên

Phòng Đào tạo

3

LG Bùi Quốc Dũng

Hội viên

Khoa Dân vận

4

LG Hoàng T. Khánh Dung

Hội viên

Khoa NN-PL

5

LG LâmVăn Hưng

Hội viên

Khoa XDĐ