• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

CHI HỘI LUẬT GIA

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐV CÔNG TÁC

1

LâmVăn Hưng

Chi Hội trưởng

P. Tổ chức-HC-TT-TL

2

Hoàng T. Khánh Dung

Phó chi Hội trưởng

K. Nhà nước và Pháp Luật

3

Bùi Bích Ngọc

Hội viên

K.Nhà nước và Pháp Luật

4

Âu Phương Thảo

Hội viên

K.Nhà nước và Pháp Luật

5

Nguyễn Thị Ngọc

Hội viên

K. Nhà nước và Pháp Luật

6

Hoàng Khắc Cương

Hội viên

K.Nhà nước và Pháp Luật

7

Nguyễn Thị Mai

Hội viên

K.Nhà nước và Pháp Luật