• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐV CÔNG TÁC

1.

Phạm Thị Ngọc Ánh

Bí thư Đoàn trường

Khoa Xây dựng Đảng

2.

Hoàng Khắc Cương

Phó Bí thư Đoàn trường

Khoa Nhà nước - PL

3.

Hoàng Thị Lê

Ủy viên BCH Đoàn trường

Khoa Lý luận Cơ sở

4.

Nguyễn Thị Mai

Đoàn viên

Khoa Nhà nước - PL

5.

Âu Phương Thảo

Đoàn viên

Khoa Nhà nước - PL

6.

Bùi Bích Ngọc

Đoàn viên

Khoa Nhà nước - PL

7.

Cao Thị Huệ

Đoàn viên

Khoa Xây dựng Đảng

8.

Nguyễn Quý Dũng

Đoàn viên

Khoa Xây dựng Đảng

9.

Trần Tuấn Phong

Đoàn viên

Khoa Lý luận Cơ sở

10.

Đồng Thu Trang

Đoàn viên

Khoa Xây dựng Đảng

11.

Từ Thị Thoa

Đoàn viên

Khoa Lý luận Cơ sở

12.

Lương Hải Yến

Đoàn viên

Khoa Lý luận Cơ sở