• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐV CÔNG TÁC

1.      

Nguyễn Thị Ngọc

Đoàn viên

Khoa Nhà nước - PL

2.      

Phạm Trường Đức

Ủy viên BCH Đoàn trường

Phòng Đào tạo

3.      

Từ Thị Thoa

Đoàn viên

Lý luận M-L,TT HCM.

4.      

Bùi Bích Ngọc

Đoàn viên

Khoa Nhà nước - PL

5.      

Âu Phương Thảo

Ủy viên BCH Đoàn trường

Khoa Nhà nước - PL

6.      

Hoàng Khắc Cương

Đoàn viên

Khoa Nhà nước - PL

7.      

Đỗ Thu Hằng

Phó Bí thư Đoàn trường

Phòng Đào tạo

8.      

Cao Thị Huệ

Đoàn viên

Xây dựng Đảng

9.  

Nguyễn Quý Dũng

Đoàn viên

Xây dựng Đảng

10.  

Nguyễn Thu Hương

Đoàn viên

Lý luận M-L,TT HCM.

11.  

Phạm T. Ngọc Ánh

Ủy viên BCH Đoàn trường

Xây dựng Đảng

12.  

Hán Mạnh Hùng

Bí thư Đoàn trường

Khoa Dân vận

13.  

Nguyễn T. Thương Huyền

Đoàn viên

Lý luận M-L,TT HCM.

14.  

Lương Hải Yến

Đoàn viên

Lý luận M-L,TT HCM.

15.  

Phùng Tuyết Ngân

Đoàn viên

Xây dựng Đảng

16.  

Đồng Thu Trang

Đoàn viên

Xây dựng Đảng

17.  

Nguyễn Thu Hiền

Đoàn viên

Lý luận M-L,TT HCM.

18.  

Nguyễn Thị Mai

Đoàn viên

Khoa Nhà nước - PL

19.  

Hoàng Thị Lê

Đoàn viên

Lý luận M-L,TT HCM.

         20.

Cù Thị Thu Hoài

Đoàn viên

Xây dựng Đảng