• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2023 VÀ ĐẠT MỨC 10 TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 135-CTr/TU CỦA TỈNH ỦY YÊN BÁI
Ngày xuất bản: 25/01/2024 11:52:00 SA
Lượt đọc: 3639

 

Ngày 22/01/2024, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 để tổng kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2023.

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Về phía đại biểu của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, có đồng chí Phạm Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Phạm Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái (người đứng thứ ba từ trái sang) nhận thưởng tại Hội nghị báo công 

kết quả thực hiện vụ chính trị năm 2023

Ngày 18/11/2022, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động 135-CTr/TU về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, với phương châm hành động “Quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”, trong đó đã đề ra 40 chỉ tiêu chủ yếu, đồng thời xây dựng các nhiệm vụ chung cho từng khối, từng lĩnh vực và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong khối với 62 cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Trường Chính trị tỉnh tuy không được giao nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh uỷ nhưng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 03 nhiệm vụ trong năm 2023: (1) Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022-2025”; (2) Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 30/12/2022 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; (3) Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 28/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023. Với những nỗ lực cố gắng và quyết tâm chính trị cao, năm 2023, tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao từ đầu năm. Đồng thời Nhà trường tổ chức thực hiện tốt 03 nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao bổ sung. Kết quả nổi bật đó là trong thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022 - 2025”. Sau 02 năm thực hiện Đề án, Trường Chính trị tỉnh được Hội đồng thẩm định của Trung ương đánh giá đạt 6/6 nhóm tiêu chí, 55/55 chỉ tiêu theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Được công nhận là trường chính trị đạt chuẩn mức 1, về đích trước 02 năm so với Đề án. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái là đơn vị trường thứ 8/63 tỉnh, thành phố và là trường thứ 2 trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc được công nhận đạt trường chính trị chuẩn mức 1.

Trong việc thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Tổng số các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã thực hiện theo Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2023 là 51 lớp với 4.062 học viên. Trong đó: Vượt Kế hoạch được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 20 lớp với 1.737 học viên, gồm 01 lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung ở thị xã Nghĩa Lộ (được Tỉnh ủy giao bổ sung) với 80 học viên và 19 lớp bồi dưỡng (phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ) cho 1.657 học viên. Vượt 60% kế hoạch được giao. Tổng số giờ giảng vượt của giảng viên so với định mức năm 2023 là 4.075 giờ. Trung bình mỗi giảng viên giảng vượt 110 giờ (vượt gần 80% số giờ định mức được giao theo quy định). Trong năm 2023 đã tổ chức tốt hoạt động thao giảng, dự giờ. Qua đó đã chọn cử 02 giảng viên dạy giỏi cấp trường đi dự thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc tổ chức vào tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả 01 đồng chí đạt giảng viên dạy giỏi toàn quốc, 01 đồng chí đạt giảng viên dạy giỏi xuất sắc toàn quốc.

Về công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Nhà trường đã tổ chức triển khai 07 đề tài khoa học cấp trường, 01 đề tài khoa học cấp khoa và 01 đề tài khoa học cấp tỉnh. Tổ chức thành công 03 hội thảo khoa học cấp trường, 01 hội thảo khoa học cấp tỉnh và 03 hội thảo khoa học cấp bộ. Biên soạn, xuất bản 03 số bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn phát hành toàn quốc; 07 cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học; xuất bản 03 cuốn sách tham khảo, sách chuyên khảo.

Trong năm 2023, lần đầu tiên tổ chức thành công 03 hội thảo khoa học cấp bộ; tổ chức triển khai và nghiệm thu 07 đề tài khoa học cấp trường và 01 đề tài khoa học cấp khoa (vượt 05 đề tài theo quy định và lần đầu có 03 cá nhân đăng ký nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường - cấp cơ sở).

Tổng số giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên vượt so với định mức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao là 9.022 giờ. Trung bình mỗi giảng viên giảng vượt 240 giờ (vượt 142% số giờ định mức được giao theo quy định).

Trong việc thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 28/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023: Cùng với cấp ủy, chính quyền xã đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp cho 15 hộ nghèo của xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn thoát nghèo bền vững như: Trường Chính trị tỉnh đã huy động sự ủng hộ đóng góp của cán bộ, giảng viên, học viên được trên 30 triệu đồng để mua 32.000 cây quế giống hỗ trợ cho 15 hộ nghèo của xã Nghĩa Sơn. Ngày 07/10/2023, Nhà trường tổ chức đoàn gồm 120 người là cán bộ, giảng viên và học viên đến trao tặng quế giống cho 15 hộ nghèo và tiến hành trồng quế giống cho 03 hộ nghèo gặp khó khăn về nhân lực… Ngoài ra, hằng tháng cán bộ, giảng viên tiết kiệm, quyên góp 500.000 đồng ủng hộ, giúp đỡ 02 cụ già có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa (từ năm 2018 đến nay).

Đặc biệt, trong năm đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao phát sinh, bổ sung. Đó là: (1) Chủ trì tổ chức thành công 01 hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Nghiên cứu, vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay”; (2) Thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội đồng thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể của Tỉnh ủy giao. Luôn ưu tiên chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và cử cán bộ, giảng viên tham gia các ban giúp việc của hội đồng thi; (3) Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy mời giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giảng dạy các chuyên đề của Lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ tham gia Đề án số 11-ĐA/TU; đồng thời tổ chức đưa đón giảng viên và phục vụ lớp bồi dưỡng đặt tại Trường đảm bảo an toàn, chu đáo.

Với những kết quả nổi bật đạt được, Trường Chính trị tỉnh được Tỉnh ủy đánh giá có sự bứt phá, vươn lên mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023 và đạt mức 10, mức cao nhất với tiền thưởng là 270 triệu đồng và đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường cũng được Tỉnh ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động 135-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2023. Đây chính là niềm tự hào, nguồn động viên, khích lệ cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Ths. Phạm Thị Thu Hà

                                                                          Giảng viên Trường Chính trị tỉnh