• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN MỨC 1
Ngày xuất bản: 20/12/2023 1:14:00 CH
Lượt đọc: 3726

 

Ngày 18/12/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng thẩm định Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện dự và chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị, về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các ban, bộ ngành Trung ương dự họp có các đồng chí: PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng; GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên Hội đồng; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng; Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, các thành viên Hội đồng là trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện: Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Các trường chính trị, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Thanh tra Học viện.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả khảo sát, kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1. Báo cáo chỉ rõ, Hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1 đầy đủ, đúng quy định, được sắp xếp khoa học; Minh chứng cho các chỉ tiêu được sắp xếp theo 6 nhóm tiêu chí của Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Về kết quả các tiêu chí, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã đạt 6/6 tiêu chí với 55 chỉ tiêu, có 08 chỉ tiêu vượt chuẩn, như: chỉ tiêu Đội ngũ giảng viên (giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm nhiệm) đạt 84,44% (vượt 20% so với tiêu chí. Đây cũng là trường có tỉ lệ giảng viên cao nhất trong hệ thống trường chính trị cả nước); 94,73% đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên; 100% giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương đạt chuẩn với các trường chính trị nói riêng, trong công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung. 

Qua kết quả thẩm định của Hội đồng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước chủ động trong việc xây dựng Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1, đồng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy Yên Bái đối với việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn mức 1 và đề nghị Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Trường Chính trị tỉnh Yên Bái giữ vững, nâng cao các chỉ tiêu và sớm đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

 Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho biết, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng, ban hành Đề án số 06-ĐA/TU về xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022-2025. Đến nay, đã hoàn thành các mục tiêu của Đề án, trong đó đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy trong xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường. Phát huy những kết quả đã đạt đươc, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Yên Bái. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt, phấn đấu đạt chuẩn mức 2, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1 và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Yên Bái chụp hình lưu niệm

Tại Hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, đúng quy định, căn cứ vào các số liệu, minh chứng trong Hồ sơ, 100% thành viên Hội đồng thẩm định dự họp đã nhất trí đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1.

Ths. Phạm Thị Thu Hà

                                                                          Giảng viên Trường Chính trị tỉnh