• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Một số giải pháp phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giữa Hội Cựu chiến binh với Công đoàn và đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc thực nhiệm vụ chính trị của Trường chính trị tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 28/11/2017 1:41:00 CH
Lượt đọc: 12328

Trường chính trị tỉnh Yên Bái hiện nay có các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội như: Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, Câu lạc bộ giảng viên trẻ, Hội luật gia, Tổ nữ công. Xong, trong bài viết này chỉ đề cập đến sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội cựu chiến binh với Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc thực nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Trong thời gian qua các tổ chức chính trị - xã hội nói chung và tổ chức Hội cựu chiến binh nói riêng luôn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Hội quy định, điều đó đã góp phần rất lớn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường. Trong đó phải kể đến công tác đào tạo – bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức cấp cơ của tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, sự hoạt động và kết quả đạt được của các tổ chức chưa thật sự đồng đều; hoạt động của các tổ chức Hội còn mang tính “thời vụ”, phương thức hoạt động chưa có nhiều đổi mới, nhất là sự phối, kết hợp trong hoạt động giữa các tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường chưa được thường xuyên, liên tục. Do vậy, việc không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh luôn đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc vẫn đang là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động của mình, nó không những quyết định đến sự tồn tại và phát triển lớn mạnh của mỗi tổ chức mà còn tác động rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đồng thời sẽ góp phần to lớn vào sự phát triển chung của Nhà trường.

Trong Điều lệ của Hội cựu chiến binh Việt Nam có đề cập đến các nhiệm vụ của Tổ chức cơ sở hội, trong đó có nhiệm vụ: Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Từ nội dung này Hội cựu chiến binh nhà trường đã cụ thể hóa và đưa vào nghị quyết Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022 đó là: “Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội cựu chiến binh với các Tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà trường đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả”. Để làm được điều đó theo tôi trong thời gian tới Tổ chức cơ sở hội cần thực hiện sự phối hợp hoạt động nhiều hơn, tốt hơn giữa các tổ chức như: Hội cựu chiến binh với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà nòng cốt là Tổ chức cơ sở hội của Hội cựu chiến binh của Nhà trường.

Dưới đây tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh với tổ chức Công đoàn và đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc thực nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong thời gian tới:

Một là: Các tổ chức cần nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời phải thường xuyên bám sát sự lãnh, chỉ đạo của cấp Ủy đảng mà trực tiếp là đồng chí trong Cấp ủy được phân công phụ trách, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể; Phải thường xuyên đổi mới về nội dung, chương trình, phương thức hoạt động để các hoạt động đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Hai là: Luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên của các đoàn thể là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quyết định. Trong hoạt động tuyên truyền hướng vào các nội dung xong chủ yếu là các lĩnh vực chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn trong đó nhấn mạnh việc thực hiện công tác chuyên môn của Nhà trường và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị và xây dựng cơ sở Hội vững mạnh.

 Ba là: Để việc phối hợp có hiệu quả cần phải xây dựng, ban hành quy chế phối hợp hoạt động cụ thể, hàng năm có xem xét bổ sung, điều chỉnh phù hợp tình hình hoạt động thực tế. Chủ động đề xuất với Đảng ủy, Ban giám hiệu những việc cần phối hợp, xây dựng kế hoạch phối hợp và đề nghị Đảng ủy, Ban giám hiệu tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cùng nhau thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

Bốn là: Phải sớm xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động từ cuối quý 3 năm trước. Nếu có thể hàng tháng hoặc hàng quý Ban chấp hành các đoàn thể họp xem xét quá trình triển khai, thực hiện và báo cáo với Cấp ủy kết quả nội dung hoạt động phối hợp của tháng, quý đó, đồng thời có kế hoạch hoạt động của tháng, quý sau.

Năm là: Các đoàn thể phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Xong, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh là người chịu trách nhiệm chính để tổ chức thực hiện các nội dung phối hợp, các buổi sinh hoạt liên tịch của Ban chấp hành các hội. Đồng thời phát huy lợi thế và tính chủ động sáng tạocủa mỗi đoàn thể trong hoạt động .

Trên đây là suy nghĩ của cá nhân về “Một số giải pháp phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giữa Hội cựu chiến binh với Công đoàn và đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc thực nhiệm vụ chính trị của Trường chính trị tỉnh Yên Bái”, mong được bạn đọc chia xẻ.

 

                                                                          Bùi Văn Nghĩa

                                                                   Hội viên Hội cựu chiến binh

Trường chính trị tỉnh Yên Bái