• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày xuất bản: 15/08/2019 1:32:00 CH
Lượt đọc: 2540

             Đối với đội ngũ giảng viên nghiên cứu khoa học và giảng dạy là hai nhiệm vụ quan trọng, hai nhiệm vụ này có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại, tương hỗ lẫn nhau. Hoạt động giảng dạy đặt ra yêu cầu cho mỗi giảng viên nhiệm vụ phải giải đáp thỏa đáng các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong mỗi bài giảng mà người học đòi hỏi. Vì vậy, để giải đáp thỏa đáng được những yêu cầu của thực tế đòi hỏi, thì bắt buộc giảng viên phải tích cực, chủ động trong nghiên cứu khoa học (NCKH). Hoạt động NCKH sẽ cung cấp thêm cho giảng viên những luận cứ, luận chứng, góp phần giúp cho bài giảng thêm phong phú, sinh động và thiết thực.

Những năm vừa qua, tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái công tác nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng. Nghiên cứu khoa học là hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. Hoạt động này đang được đổi mới theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xu thế hội nhập và phát triển. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã được Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm, tạo điều kiện nhất định để vừa động viên cán bộ, giảng viên tham gia, vừa là yêu cầu bắt buộc đối với giảng viên thông qua hệ thống quy chế nội bộ của Trường. Quy chế hoạt động khoa học của Trường hiện nay được quy định rất đầy đủ, chi tiết, cơ bản phù hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện khách quan của nhà trường.

Theo thống kê của Phòng Khoa học, số lượng các công trình nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm khá nhiều và phần nào đã tạo ra được sự đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, phát huy tính tích cực chủ động của giảng viên, góp phần thúc đẩy công tác giảng dạy đạt kết quả tốt hơn. Trong năm 2018 giảng viên, cán bộ, công chức trong Nhà trường đã thực hiện được 07 đề tài khoa học cấp Trường (Nhìn chung, các đề tài có ý tưởng khá tốt, hướng nghiên cứu phù hợp với thực tiễn hoạt động giáo dục - đào tạo của Nhà trường. Một số đề tài đã phân tích, lập luận  chặt chẽ, logíc, số liệu điều tra, khảo sát thể hiện được tính trung thực; hệ thống các giải pháp đề ra có tính khả thi cao); thực hiện ra 02 số nội san; tham gia nghiên cứu cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; biên soạn tài liệu chương trình bồi dưỡng do trường đảm nhiệm thực hiện, như chương trình bồi dưỡng cho bí thư, cấp ủy cơ sở, viết tài liệu giảng dạy môn Tình hình nhiệm vụ địa phương ; viết bài tham gia Hội thảo từ cấp trường trở lên; viết lịch sử trường… viết bài cho các báo, tạp chí TW, địa phương; tham gia các đề tài, đề án do cấp trên phân công; đề xuất và thực hiện các sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy, trong hoạt động nghiên cứu khoa học và trong hoạt động tác nghiệp hành chính, quản lý các lĩnh vực... Ở tất cả các nội dung nghiên cứu khoa học, cán bộ, viên chức nhà trường đều tích cực tham gia sôi nổi.

          Trong công tác tổng kết thực tiễn - một trong những nhiệm vụ của hoạt động khoa học, nhà trường đã tổ chức thực hiện đúng theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và quy chế trường chính trị. Hằng năm, trường chủ động kế hoạch đưa các giảng thâm nhập, nghiên cứu thực tế tại cơ sở để bổ sung kinh nghiệm thực tế cho hoạt động giảng dạy... Hoạt động này được đánh giá rất cao bởi vì vừa tạo điều kiện cho giảng viên mở mang kiến thức thực tiễn, vừa giúp được cơ sở tháo gỡ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. 

           Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, khắc phục những nhược điểm và phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

            Thứ nhất, tiếp tục xây dựng cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính hợp lý tạo động lực thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học

           Lãnh đạo nhà trường đã có sự quan tâm chỉ đạo cho hoạt động khoa học thông qua các cơ chế chính sách đổi mới như: cho phép phòng khoa học chủ động tham mưu một số hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học phù hợp trong nhà trường trong điều kiện hiện tại, phối hợp với các cơ quan trong tỉnh để thúc đẩy và đa dạng hóa các hoạt động cũng như các ứng dụng khoa học….Trong thời gian tới, cần xem xét, rà soát lại các hệ thống quy chế, thống nhất và lựa chọn quy định phù hợp giữa các Văn bản quy phạm pháp luật, quy chế hoạt động khoa học do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành với quy chế Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, bổ sung các quy định cần thiết để xây dựng một quy chế lĩnh vực khoa học đồng bộ theo hướng động viên cho hoạt động khoa học.

           Thứ hai, cần có định hướng cho hoạt động nghiên cứu của giảng viên

          Các hoạt động nghiên cứu của giảng viên phải đảm bảo xác định đúng mục tiêu, đối tượng nghiên cứu cho phù hợp với nội dung chương trình đào tạo. Kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn giúp giảng viên củng cố kiến thức, đi vào từng lĩnh vực cụ thể; phạm vi địa bàn nghiên cứu không quá rộng.

           Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa trường với các đơn vị trong phạm vi không gian nghiên cứu

          Trong thời gian gần đây, lãnh đạo nhà trường đã có một số hoạt động phối hợp trong công tác khoa học như liên hệ với các địa phương thuộc phạm vi không gian nghiên cứu của các đề tài cấp trường, đã tổ chức và đang có kế hoạch tiếp tục thực hiện việc đồng tổ chức một số hội thảo chuyên đề…Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này để vừa tạo một diễn đàn khoa học sôi nổi vừa tranh thủ học hỏi thêm kinh nghiệm nghiên cứu. Tạo điều kiện cho giảng viên có cơ hội tham gia các hội thảo khoa học bên ngoài nhà trường kết hợp với việc tổ chức các hội thảo sinh hoạt chuyên môn nhỏ cấp khoa để vừa đa dạng hóa các hoạt động khoa học vừa tiếp cận được nhiều thông tin thực tiễn từ các đơn vị ngoài nhà trường.

          Thứ tư, tăng cường đầu tư cho Thư viện của nhà trường, bổ sung các trang thiết bị cần thiết để phục vụ tốt cho hoạt động thông tin khoa học, tạo điều kiện tối ưu để giảng viên tiếp cận với các phương tiện ứng dựng công nghệ thông tin.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với vai trò quan trọng của tri thức khoa học, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thiết thực. Đây là cơ sở cần thiết để tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều này giống như Các Mác từng khẳng định: “Một dân tộc muốn phát triển, không thể không nghiên cứu khoa học”.

Đối với người giảng viên nghiên cứu khoa học vừa là quyền lợi vừa trách nhiệm của mỗi giảng viên đang trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Việc tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học sẽ góp phần nâng cao năng lực tư duy, khả năng  giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, nâng cao uy tín của người giảng viên khi đứng lớp trước học viên. Qua đó, góp phần nầng cao vị thế của Nhà trường thông qua việc nâng cao chất lượng đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ cho tỉnh nhà./.

Th.s  Nguyễn Quý Dũng

Khoa Xây dựng Đảng