• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI XIN Ý KIẾN VỀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
Ngày xuất bản: 03/04/2024 1:07:00 CH
Lượt đọc: 699

 

Thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2023 “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030”, từ tháng 11/2023, nhóm nghiên cứu đề tài Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc, khẩn trương thực hiện nội dung điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhóm nghiên cứu đề tài đã tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi và phiếu phỏng vấn sâu tại 06 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với 03 đối tượng là uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện, uỷ viên ban chấp hành đảng bộ xã, phương, thị trấn và các đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phương, thị trấn. Kết quả điều tra, khảo sát đã được nhóm nghiên cứu đề tài xử lý số liệu, tổng hợp thành “Dự thảo Báo cáo kết quả điều tra đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái”. Để đảm bảo các kết quả nghiên cứu đề tài nhất là Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát khách quan, khoa học nhất phục vụ cho việc đề xuất hệ thống các giải pháp hiệu quả, khả thi góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tới, ngày 29/03/2024, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xin ý kiến về kết quả đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái”. Tham dự Hội thảo có đại biểu đại diện cho Đảng bộ các huyện, thị, thành phố, đại diện Đảng bộ các xã, phường, thị trấn và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, phường, thị trấn cùng toàn thể giảng viên và học viên các lớp Trung cấp Chính trị hệ tập trung A37, A38 đang học tại Trường Chính trị tỉnh.

Hội thảo đã nhận được 04 tham luận và rất nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu với tinh thần đánh giá khách quan, nghiêm túc về thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phạm Ngọc Võ, Trưởng Ban Tổ chức thành ủy Yên Bái khẳng định Đảng bộ thành phố Yên Bái luôn đặc biệt quan tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là đối với Đảng bộ các phường, xã. Từ đó đã tạo được chuyển biến tích cực, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ được xây dựng với số lượng, cơ cấu, tổ chức hợp lý, chất lượng ngày càng cao, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò tập hợp và lãnh đạo Nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Nhấn mạnh vai trò sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện, đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mù Căng Chải phát biểu: “Bám sát Nghị quyết số 37-NQ/TU, ngày 20/4/2021 của Tỉnh uỷ về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp uỷ cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, trong những năm qua, Huyện ủy Mù Cang Chải đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng xã, thị trấn giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao”. Về thực tiễn năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng ủy cơ sở, đồng chí Phạm Ngọc Trang, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, khẳng định Đảng bộ phường luôn coi trọng việc củng cố chỉnh đốn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng đã tạo ra những chuyển biến tích cực đạt được sự thống nhất cao về tư tưởng chính trị trong đường lối đổi mới của Đảng, ý thức về xây dựng Đảng của cán bộ Đảng viên và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được nâng cao. Đồng chí Hoàng Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ: Đảng ủy phường đã thực hiện nghiêm việc giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm, thực hiện sáu rõ: “rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ địa chỉ, rõ nguồn lực, rõ kết quả” để biến Nghị quyết Đảng thành sản phẩm cụ thể; quan tâm cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác Đảng; đề cao vai trò nêu gương… là những vấn đề Đảng ủy phường tập trung thực hiện để góp phần làm cho Đảng bộ Phường Yên Thịnh đạt được nhiều kết quả được khen thưởng ở tất cả các cấp. Đặc biệt, đồng chí Lò Thị Nga, Bí thư chi bộ 4, Phường Đồng Tâm chia sẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng, các tiện ích của việc thực hiện sinh hoạt Đảng trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” và các kinh nghiệm để thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để chi bộ thực sự là nền tảng của Đảng, góp phần tạo nên sức mạnh của Đảng… Đồng thời, các ý kiến trao đổi tham gia tại Hội thảo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua và đề xuất nhiều giải pháp để góp phần thực hiện hiệu quả việc năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới. Các ý kiến tham luận và trao đổi quý báu và hết sức giá trị của các đại biểu đã được Chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu tiếp thu, nghiên cứu… để góp phần hoàn thiện các nội dung nghiên cứu của Đề tài khoa học mà Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đảm nhiệm.


Hội thảo đề tài khoa học Trường Chính trị tỉnh Yên Bái ngày 29/3/2024.

 

Đ/c Phạm Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái phát biểu đề dẫn Hội thảo.

 

Đ/c Phạm Ngọc Võ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Yên Bái trình bày tham luận.

Đ/c Nguyễn Văn Thơi, Phó Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Văn Yên trình bày tham luận.

Đ/c Phạm Thị Phượng, Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Mù Căng Chải trình bày tham luận.

 

Đ/c Phạm Ngọc Trang, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường Hồng Hà phát biểu tại Hội thảo.

Đ/c Hoàng Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy phường Yên Thịnh trao đổi về việc thực hiện nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ phường Yên Thịnh.

 

Đ/c Lò Thị Nga, Bí thư Chi bộ 4, Phường Đồng Tâm, trao đổi về việc thực hiện sinh hoạt Đảng trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”.

Đ/c Nguyễn Thế Điệp, Phó Bí thư Chi bộ Công an Phường Hồng Hà trao đổi về nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ Đảng công an với những đặc thù riêng.

Th.s Phạm Thị Lý

Khoa Nhà nước và Pháp luật