• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Ngày xuất bản: 10/11/2023 2:28:00 CH
Lượt đọc: 3073

 

Thực hiện Kế hoạch số 444-KH/CTĐ ngày 25/10/2023 của Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc về việc kiểm tra công tác thi đua và tổng kết hoạt động của Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc năm 2023, trong 02 ngày 08, 09/11/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình - là đơn vị Cụm trưởng, Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc đã tổ chức kiểm tra công tác thi đua và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Dự Hội nghị có lãnh đạo Vụ các trường chính trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc (gồm 07 đơn vị: Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên) và cán bộ thực hiện công tác thi đua khen thưởng các trường chính trị trong Cụm thi đua. 

Trước khi tổ chức Hội nghị tổng kết, ngày 08/11/2023, các đơn vị đã chia tổ và tiến hành kiểm tra chéo việc thực hiện công tác thi đua giữa các đơn vị trường. Qua kiểm tra, cho thấy, trong năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của 07 đơn vị trường trong Cụm thi đua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức. Hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện ngày càng hoàn thiện và đồng bộ. Các Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường chính trị trong Cụm thi đua đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động và phối hợp để tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, động viên các cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên tham gia thực hiện. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến có chuyển biến rõ rệt. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của các địa phương và của các đơn vị trường. Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương, các giảng viên của các trường trong Cụm thi đua được chọn cử tham gia Hội thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giỏi toàn quốc đều đạt loại giỏi, xuất sắc. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn và thực hiện chủ đề thi đua năm 2023: “Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả”.

Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc năm 2023 diễn ra tại Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình - đơn vị Cụm trưởng năm 2023

Tại Hội nghị, đơn vị Cụm trưởng đã tổng hợp đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của các trường trong Cụm thi đua, thảo luận, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, làm rõ những vướng mắc phát sinh, tham gia ý kiến để các đơn vị trường tổ chức thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đồng thời, tổng hợp các ý kiến phản ánh, đề xuất kiến nghị để báo cáo Học viện, phục vụ quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng thời gian tới và và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua năm 2024.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc (gồm 07 đơn vị: Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên) và cán bộ thực hiện công tác thi đua khen thưởng các trường chính trị trong Cụm thi đua chụp hình lưu niệm

Riêng đối với Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, phong trào thi đua tại đơn vị Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, giảng viên, phát huy ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của tập thể, thể hiện trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, coi trọng công tác thi đua, coi đó là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Từ trong các phong trào thi đua, đã có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp tỉnh được nghiệm thu, ứng dụng trong thực tiễn giảng dạy, mang lại hiệu quả tích cực.

Đặc biệt, trong năm 2023, các phong trào thi đua của Nhà trường đã được triển khai thực hiện có hiệu quả như phong trào thi đua “Xây dựng Trường Chính trị chuẩn” (sau 02 năm thực hiện Đề án, tính đến thời điểm này Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tự đánh giá đạt 100% tiêu chí chuẩn mức 1. Về đích trước 02 năm so với Đề án được phê duyệt); phong trào thi đua “Xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025”. Một số kết quả nổi bật và một số gương điển hình của tập thể, cá nhân của Nhà trường trong năm qua đã được khen thưởng, vinh danh vì đã có thành tích xuất sắc (Bằng khen của UBND Tỉnh (Khoa Nhà nước và pháp luật, Tập thể Lao động xuất sắc) và Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến (Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu); Gương đoàn viên tiêu biểu trong phong trào sáng tạo trẻ giai đoạn 2022 - 2023 (Đ/c Nguyễn Thị Mai - Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật); Cá nhân được nhận Bằng khen của UBND Tỉnh (Đ/c Hoàng Thị Lê - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở); 02 đồng chí giảng viên tham gia Hội thi Giảng dạy LLCT giỏi toàn quốc tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đạt giải xuất sắc và loại giỏi (Đ/c Âu Phương Thảo, Đ/c Nguyễn Thị Mai - Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật); 01 đồng chí được giải khuyến khích Cuộc thi tìm hiểu cuốn sách “Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Đ/c Lương Thị Hải Yến - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở).

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nhận nhiệm vụ đơn vị Cụm phó năm 2024

Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, các trường chính trị trong Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phối hợp hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua năm 2024, đơn vị Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang nhận nhiệm vụ đơn vị Cụm trưởng, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái và Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang nhận nhiệm vụ đơn vị Cụm phó.

                  Ths. Phạm Thị Thu Hà

                                                                                             Giảng viên Trường Chính trị tỉnh