• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG “VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ XIX TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT”
Ngày xuất bản: 12/09/2022 9:19:00 CH
Lượt đọc: 6913

            Sáng ngày 09/9/2022, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Vận dụng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX trong giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Khoa Nhà nước và pháp luật”.

         Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các đồng chí lãnh đạo các Khoa, Phòng và đông đảo đội ngũ giảng viên Nhà Trường.

Đồng chí Phạm Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội thảo

           Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phạm Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ:

“Việc đưa nội dung các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào cuộc sống là nhiệm vụ rất quan trọng, đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về lý luận chính trị, nhằm qua đó tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, hướng đến trang bị cho họ kỹ năng hành động cách mạng là việc làm rất cần thiết. Bởi lẽ, đối với các giảng viên, các Văn kiện là tài liệu không thể thiếu và cần phải được cập nhật thường xuyên, giúp trang bị cơ sở lý luận và kiến thức thực tiễn phong phú, phục vụ thiết thực cho việc tham chiếu vào các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị mà giảng viên giảng dạy; tinh thần của Văn kiện chính là sợi chỉ đỏ quan Đảng xuyên suốt tất cả các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.”

Khoa Nhà nước và pháp luật là đơn vị chuyên môn của Nhà trường, hiện nay đảm nhận các phần học: "Những nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam”; “Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước”, “Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở” và chủ trì phần “Kiến thức bổ trợ trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị. Trong hoạt động soạn giảng tại khoa, việc vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị đã luôn được các giảng viên trong Khoa thực hiện một cách chủ động, tích cực; tuy nhiên, mức độ và hiệu quả việc cập nhật và vận dụng Văn kiện ở các giảng viên còn chưa thực  sự đồng đều, mới ở mức độ viện dẫn, trích dẫn, mà chưa có sự phân tích, luận giải và chủ yếu mang tính chất cá nhân tự tìm hiểu, chưa có một hệ thống với sự thống nhất trong tập thể Khoa, Tổ chuyên môn hoặc Hội đồng khoa học của Nhà trường.

 Bởi vậy, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào soạn giảng là việc làm cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các giảng viên trong khoa nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong tỉnh; đồng thời, góp phần hoàn thành Kế hoạch số 53-KH/TCT ngày 21/12/2021 của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái về thực hiện Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022 - 2025".

Việc vận dụng các Nghị quyết của Đảng đưa và bài giảng có lúc mới ở mức độ viện dẫn, trích dẫn, mà chưa có sự phân tích, luận giải. Sự vận dụng mang tính chất cá nhân tự tìm hiểu, chưa có một hệ thống với sự thống nhất trong tập thể Khoa, Tổ chuyên môn hoặc Hội đồng khoa học của Nhà trường. Các hoạt động sinh hoạt chuyên môn về chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong cập nhật các nội dung Nghị quyết của Đảng vào bài giảng chưa phong phú...

 Do vậy, hội thảo đã tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản:

Thứ nhất, các tham luận không chỉ tập trung làm rõ việc vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mà cần chú ý vận dụng cả Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX để phù hợp, sát thực với thực tiễn địa phương.

 

Thứ hai, các tham luận sẽ cụ thể việc vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào nội dung từng bài giảng để đảm bảo tính hệ thống, thực tiễn và thuyết phục (để căn cứ vào đó giảng viên nào cũng có thể áp dụng cho bài giảng của mình).

Thứ ba, xác định nội dung, cách thức, phương pháp đưa nội dung các Văn kiện của Đảng vào bài giảng trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị của Khoa Nhà nước và pháp luật đảm nhận.

Thứ tư, trên cơ sở quá trình vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân... Qua đó, đưa ra đề xuất, kiến nghị để giải quyết vấn đề.

Thứ năm, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Khoa Nhà nước và pháp luật trong thời gian tới.

Tại Hội thảo đã có 12 tham luận đại diện cho các phần học trong chương trình trung cấp lý luận chính trị mà khoa Nhà nước và pháp luật đảm nhiệm. Các tham luận tập trung vào các vấn đề: nội dung và cách thức vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy từng chuyên đề cụ thể trong các phần học: "Những nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam”; “Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước”, “Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở”; “Kiến thức bổ trợ trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị. Các tham luận là những ý kiến hết sức tâm huyết, trách nhiệm, cũng như là diễn đàn để học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong việc vận dụng các quan điểm của Đảng vào giảng dạy sao cho hiệu quả, thiết thực.

Hội thảo về chủ đề: “Vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy Chương trình trung cấp lý luận chính trị ở Khoa Nhà nước và pháp luật” là hoạt động sinh hoạt khoa học rất ý nghĩa đối với đội ngũ giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật nói riêng và giảng viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nói chung. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở Khoa và Nhà trường; giúp cho Khoa Nhà nước và pháp luật, cũng như Nhà trường tìm ra được những giải pháp thiết thực nhất để có thể tổ chức triển khai thực hiện tốt việc vận dụng Văn kiện Đại hội Đảng trong thời gian tới.

                                                                    Nguyễn Thị Mai

                                                             Khoa Nhà nước và pháp luật