• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
 • Kế hoạch đào tạo tháng 6 năm 2021

  Ngày xuất bản: 02/07/2021 2:03:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo tháng 3 năm 2021

  Ngày xuất bản: 23/02/2021 2:46:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo tháng 6 năm 2020

  Ngày xuất bản: 05/06/2020 9:11:00 SA

 • Kế hoạch đào tạo tháng 03 năm 2020

  Ngày xuất bản: 05/03/2020 4:01:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo tháng 02 năm 2020

  Ngày xuất bản: 03/02/2020 10:14:00 SA

 • Kế hoạch đào tạo tháng 01 năm 2020

  Ngày xuất bản: 08/01/2020 1:30:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo tháng 12 năm 2019

  Ngày xuất bản: 02/12/2019 3:46:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo tháng 11 năm 2019

  Ngày xuất bản: 08/11/2019 4:09:00 CH

 • Kế hoạch Đào tạo tháng 10 năm 2019

  Ngày xuất bản: 03/10/2019 4:11:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo tháng 09 năm 2019

  Ngày xuất bản: 30/08/2019 9:46:00 SA

 • 11-20 of 35<  1  2  3  4  >