• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Hội thảo “Nghiên cứu vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay”
Ngày xuất bản: 20/04/2023 6:19:00 SA
Lượt đọc: 537

Sáng ngày 19/4/2023 tại trường Chính trị, Tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay”. Các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị chủ trì Hội thảo

Dự Hội thảo có lãnh đạo các cơ quan, ban Đảng, các sở, ban ngành trong tỉnh và lãnh đạo Trường Chính trị, Ban tuyên giáo, Trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và  học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị A35, A36.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội thảo “Nghiên cứu vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay là dịp để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới, tích cực tham gia tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ Đảng, xây dựng bộ máy trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, cùng cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Ảnh: Báo Yên Bái

Để Hội thảo mang lại kết quả thiết thực, Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cụ thể hoá và tập trung đi sâu, phân tích làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; phân tích, đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay. 


Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Ảnh: Báo Yên Bái

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ rõ: Cuốn sách được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, kết cấu được chia làm 3 phần: 

Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; 

Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc;

Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, gồm ý kiến đánh giá, sự đồng tình, ủng hộ, ghi nhận của nhân dân trong nước cùng như bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Tại Hội thảo Nghiên cứu vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay có 11 tham luận được trình bày. Các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ các giá trị cốt lõi, tính thời sự sâu sắc các vấn đề: Tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quán triệt quan điểm chỉ đạo “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh với tội phạm về tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền tỉnh Yên Bái ngày càng trong sạch, vững mạnh; Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng chống tham nhũng và tiêu cực trên Báo Yên Bái; Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay; Quán triệt quan điểm “ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vận dụng và giảng dạy ở trường Chính trị tỉnh Yên Bái…  Từ đó, các tham luận đã đề xuất một cách hệ thống các giải pháp, kiến nghị để nâng cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước nhân dân và thể hiện sự gương mẫu, đi đầu trong công tác học tập, nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Đồng chí Phạm Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh đã khẳng định: Kết quả Hội thảo là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh nghiên cứu, áp dụng triển khai trong thực tiễn thời gian tới, góp phần đưa nội dung tác phầm thực hiện tại các cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực hiện nay.

Hội thảo Nghiên cứu vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra giải pháp, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nâng cao chất lượng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Ths. Phạm Thị Ngọc Ánh

Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng