• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI TRONG GIẢNG DẠY CÁC PHẦN HỌC Ở KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ YÊN BÁI
Ngày xuất bản: 10/05/2022 12:19:00 CH
Lượt đọc: 492

 

Tạ Thị Hảo - Khoa Xây dựng Đảng

            Nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay. Thông qua nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và phẩm chất chính trị cần thiết, đồng thời định hướng tư duy, hành động cho các chủ thể liên quan. Một trong các yếu tố góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị nói chung, giảng dạy các phần học thuộc Khoa Xây dựng Đảng nói riêng đó là việc giảng viên vận dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại vào giảng dạy các phần học mà khoa đang đảm nhiệm.

Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của phương pháp giảng dạy hiện đại đối với việc nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, đội ngũ giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, trường Chính trị tỉnh Yên Bái không ngừng tìm hiểu, nắm vững và vận dụng phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với đối tượng học viên và với nội dung từng bài giảng.

Trong quá trình soạn bài, giảng bài trên lớp, các buổi thảo luận… các phương pháp giảng dạy hiện đại được đội ngũ giảng viên Khoa Xây dựng Đảng thường vận dụng là: Phương pháp tình huống; Phương pháp hỏi - đáp; Phương pháp làm việc nhóm; Phương pháp sàng lọc... Đa số giảng viên của khoa Xây dựng Đảng đã nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết về việc đổi mới phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, ngoài những phương tiện dạy học truyền thống, giảng viên đã tích cực sử dụng các phương tiện dạy học mới nhằm nâng cao chất lượng cho bài giảng.

Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại ở Khoa Xây dựng Đảng, trường Chính trị tỉnh Yên Bái cũng không thể tránh khỏi những hạn chế như: đối tượng học viên ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái hiện nay là không đồng đều về lứa tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm công tác… điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp thu bài giảng, đến sự cộng tác cùng tham gia giữa học viên và giảng viên trong quá trình thực hành phương pháp giảng dạy hiện đại; sĩ số học viên của các lớp khá đông, trung bình mỗi lớp có từ 60 đến 85 học viên. Với số lượng học viên như vậy, việc tổ chức giảng dạy theo phương pháp hiện đại cũng sẽ bị hạn chế; Nhà trường liên kết với một số Trung tâm Chính trị trong toàn tỉnh mở nhiều lớp, điều kiện phòng học còn hạn chế để giảng viên thực hiện sử dụng phương pháp giảng dạy hiện đại; bên cạnh đó một số giảng viên trẻ tuy được đào tạo bài bản, có kiến thức về chuyên môn nhưng còn thiếu kinh nghiệm cũng như kiến thức về thực tiễn... nên việc áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại còn gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả vận dụng phương pháp giảng dạy hiện đại trong giảng dạy các phần học tại ở Khoa Xây dựng Đảng, trường Chính trị tỉnh Yên Bái, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau đây:

Một là, khoa chuyên môn cần tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm chức. Khoa tiếp tục thực hiện hoạt động dự giờ, giám sát chuyên môn đối với giảng viên. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn và rút kinh nghiệm đối với giảng viên trong thực hiện hoạt động chuyên môn nói chung, thực hiện việc đổi mới, vận dụng phương pháp hiện đại trong giảng dạy nói riêng. Biểu dương những giảng viên thực hiện các tiết học với phương pháp giảng dạy hiện đại đạt kết quả tốt, tạo động lực để các giảng viên có ý thức tự giác bồi dưỡng, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, cũng như vận dụng kết hợp các phương pháp trong giảng dạy.

Hai là, mỗi giảng viên phải nâng cao ý thức tự học, tự rèn trong việc thực hiện sử dụng các phương pháp hiện đại trong giảng dạy. Chú trọng rèn luyện các kỹ năng trong vận dụng phương pháp hiện đại kết hợp với phương pháp thuyết trình. Tăng cường hoạt động dự giờ, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp; lắng nghe ý kiến đánh giá kiểm định chất lượng giờ giảng của bản thân. Để từ đó, tiếp thu, kịp thời rút kinh nghiệm. Mạnh dạn thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực.

Ba là, đối với giảng viên trẻ cần phải tích cực nâng cao kiến thức cũng như kinh nghiệm từ môi trường thực tiễn để có bản lĩnh và chủ động hơn nữa trong việc làm chủ kiến thức bài giảng. Từ đó, mới có khả năng chuyển hóa kiến thức vào bài giảng và chủ động trong việc linh hoạt kết hợp các phương pháp giảng dạy hiện đại.

Bốn là, nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại hoá. Phát động phong trào thi đua học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ hiểu biết và sử dụng các trang thiết bị (máy tính, máy chiếu), tài liệu phục vụ cho phương pháp giảng dạy hiện đại...

thể thấy, việc vận dụng phương pháp giảng dạy hiện đại trong trong công tác đào tạo lý luận chính trị hiện nay là một yêu cầu cấp bách và cần được đẩy mạnh hơn nữa để tạo được sự biến đổi về chất trong quá trình giảng dạy. Đồng thời việc vận dụng phương pháp giảng dạy hiện đại là một nhiệm vụ quan trọng đối với Khoa Xây dựng Đảng, đối với đội ngũ giảng viên nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nói chung và đào tạo Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính của Trường nói riêng hiện nay.