• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
  • Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A30

    Ngày xuất bản: 12/04/2018 8:16:00 SA

  • Thông báo nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A29

    Ngày xuất bản: 19/10/2017 10:43:00 SA

  • thông báo họp

    Ngày xuất bản: 18/07/2017 1:50:00 CH