• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Lớp TCLLCT-HC B65 thi bổ sung
Ngày xuất bản: 18/07/2017 7:29:00 SA
Lượt đọc: 3166

 

 

TỈNH UỶ YÊN BÁI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ Yên Bái, ngày  02  tháng 6 năm 2014
*                
ĐIỂM THI
LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH B65 
Ngày thi: 27/2/2014 và 24/3/2014
                     
Số Họ và tên  Năm  Điểm   Số Họ và tên  Năm  Điểm
BD sinh thi   BD sinh thi
                 
Môn thi: Nhà nước và pháp luật                
13 Hoàng Thị  Duyên 20.01.81 7            
56 Nguyễn Thúc Mạnh 16.04.83 8            
116 Hoàng Như 27.07.87 7            
117 Phạm Xuâm Thủy 01.08.81 7            
Môn thi: Khoa học hành chính                
13 Hoàng Thị  Duyên 20.01.81 7            
                     
        PHÒNG ĐÀO TẠO