• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
 • Kế hoạch đào tạo tháng 08 năm 2019

  Ngày xuất bản: 01/08/2019 10:46:00 SA

 • Kế hoạch đào tạo tháng 05 năm 2019

  Ngày xuất bản: 03/05/2019 10:21:00 SA

 • Kế hoạch đào tạo tháng 04 năm 2019

  Ngày xuất bản: 29/03/2019 4:05:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo tháng 03 năm 2019

  Ngày xuất bản: 21/02/2019 1:25:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo tháng 02 năm 2019

  Ngày xuất bản: 23/01/2019 8:37:00 SA

 • Kế hoạch đào tạo tháng 12 năm 2018

  Ngày xuất bản: 29/11/2018 2:10:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo tháng 10 năm 2018

  Ngày xuất bản: 25/09/2018 9:59:00 SA

 • Kế hoạch đào tạo tháng 6 năm 2018

  Ngày xuất bản: 28/05/2018 3:14:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo tháng 5 năm 2018

  Ngày xuất bản: 27/04/2018 2:45:00 CH

 • Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 04 năm 2018

  Ngày xuất bản: 28/03/2018 8:12:00 SA

 • 21-30 of 35<  1  2  3  4  >