• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Câu lạc bộ giảng viên trẻ Trường Chính trị tỉnh Yên Bái phối hợp với hai lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính B99 và B100 tổ chức sinh hoạt khoa học
Ngày xuất bản: 21/11/2017 2:52:00 CH
Lượt đọc: 9865

Ngày 25/10/2017, Câu lạc bộ Giảng viên trẻ trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã phối hợp với hai lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính B99 và B100 tổ chức sinh hoạt khoa học. Trong buổi sinh hoạt khoa học đã tiến hành trao đổi, thảo luận 02 chủ đề: “Phân tích làm rõ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay, vận dụng những giá trị đó trong lĩnh vực công tác của bản thân” và “Phân tích hiện tượng “tự biễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng dưới góc độ triết học trong cán bộ đảng viên hiện nay, liên hệ với thực hiện NQTW 4 khóa XII của bản thân đồng chí”. Tham dự buổi sinh hoạt khoa học là sự có mặt của Nhà giáo ưu tú - Nguyễn Ngọc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí trong Ban Giám hiệu, trưởng, phó các phòng, khoa, giảng viên của Nhà trường, các đồng chí hội viên Câu lạc bộ Giảng viên trẻ cùng toàn thể học viên hai lớp TCLLCT-HC B99 và B100.

Tại buổi sinh hoạt khoa học các đồng chí học viên đã tích cực trao đổi, chia sẻ, thảo luận thấy rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác- Lênin trong thời đại ngày nay. Các bài thảo luận của học viên đều khẳng định Chủ nghĩa Mác-Lênin từ khi ra đời cho đến nay, dù đã có nhiều thay đổi trong thực tiễn các mạng của từng quốc gia, khoa học công nghệ đã có những bước tiến vượt bậc nhưng tính khoa học và tính cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn còn giữ nguyên giá trị, vẫn là vũ khí đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, là nền tảng tư tưởng để Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Điều đó được khẳng định, từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng của Đảng, đề ra đường lối chiến lược và sách lược lãnh đạo cách mạng. Cụ thể, từ nhận thức rõ về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin học viên đã hiểu một cách sâu sắc nhất Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối đó. Cũng trong buổi sinh hoạt khoa học này, học viên đã chia sẻ việc vận dụng những giá trị đó của bản thân trong công việc cụ thể ở cơ quan, đơn vị, đó là tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hiệu quả.

Tại buổi sinh hoạt khoa học, các đồng chí học viên cùng đi phân tích, làm rõ hiện tượng “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” về tư tưởng dưới góc độ triết học trong cán bộ, đảng viên hiện nay và đã liên hệ với bản thân trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng. Trong các bài phát biểu thảo luận của học viên đã chỉ rõ những bài học, kinh nghiệm hay trong nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại cơ quan, đơn vị như: nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, biểu dương người tốt, việc tốt, nhân điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác năm, giải quyết tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.

Đ/c Cầm Ngọc Phương Thảo- HV lớp B99 trao đổi tại buổi sinh hoạt khoa học

 Buổi sinh hoạt khoa học diễn ra với tinh thần nghiêm túc và tham gia thảo luận sôi nổi của các đồng chí học viên. Ngoài ra, buổi sinh hoạt khoa học cũng là dịp để thông qua đó giảng viên tự đánh giá, nhìn nhận kết quả giảng dạy của mình từ đó có sự điều chỉnh trong giáo án cũng như phương pháp giảng dạy, đồng thời các đồng chí học viên có sự nghiên cứu sâu hơn, thẳng thắn, cởi mở trao đổi với nhau, vừa học tập lẫn nhau, vừa rút ra những kinh nghiệm tốt, cách vận dụng hay, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị phát biểu tại buổi sinh hoạt khoa học

Phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt khoa học, đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng ghi nhận và đánh giá cao buổi sinh hoạt khoa học. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng giúp các đồng chí học viên hai lớp vận dụng những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác- Lênin trong lĩnh vực công tác một cách thiết thực và đạt hiệu quả; “tự phòng, tự chống, tự khắc phục” những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị. Qua buổi sinh hoạt khoa học này, đồng chí đề nghị mỗi học viên tự giác học tập, nghiên cứu lý luận, chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế, đề ra giải pháp quyết tâm sửa chữa, khắc phục. Mỗi học viên trong lớp cần suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của mình trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị; để mỗi bài học, phần học thực sự hiệu quả.

       Ths. Phạm Thị Ngọc Ánh

Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng