• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Yên Bái 9 tháng đầu năm 2019
Ngày xuất bản: 04/12/2019 9:53:00 SA
Lượt đọc: 4459

            Sau 9 tháng đầu năm 2019 với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh Ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn Tỉnh đã tập trung vào cuộc, kịp thời cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thành chương trình, kế hoạch phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao nền kinh tế - xã hội của Tỉnh đã đạt được các nội dung sau:

I. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Nông nghiệp

Tổng sản lượng có hạt (tấn) 312.000/305.000 tấn theo kế hoạch cả năm đạt 104% cả năm,  cao nhất là thành phố Yên Bái  (117%). Sản lượng chè búp tươi (tấn) 54.997/75.000 tấn đạt 96% cả năm. Trong đó sản lượng chè búp tươi chất lượng cao là 15.438 tấn. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản của Tỉnh. Thực hiện 20 dự án hỗ trợ chứng nhận sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. 23/31 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo tiến độ yêu cầu, Bước đầu triển khai xây dựng 20 sản phẩm theo đề án mỗi xã một sản phẩm  (0C0P) của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030.

            2. Chăn nuôi.

Tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi,  tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên địa bản tỉnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Tỉnh đến ngày 10/9/2019 bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 4.140 hộ, 422 thôn, bản, tổ dân phố, 116 xã phường thị trấn của 9/9 huyện thị thành phố trong tỉnh tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 22.751 con trọng lượng 1027,5 tấn . toàn tỉnh có 36/116 xã có dịch đã qua 30 ngày không phát sinh dịch bệnh, huyện Trạm Tấu đã khống chế được dịch bệnh. Tổng đàn  gia  súc chính của toàn tỉnh  (con) là  606.580/700.000 con đạt 89,62% cả năm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 37.454/51.000 tấn đạt 89,62 % so với cùng kỳ năm ngoái đạt 73,44% cả năm.

3. Lâm nghiệp :

Diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 14.382,7 ha đạt 87% kế hoạch tăng 13% cùng kỳ năm ngoái.  Cùng với trồng, khoanh nuôi tái sinh rừng công tác chăm sóc bảo vệ phòng chống cháy rừng quản lý khai thác, vận chuyển lâm sản được tăng cường đã ngăn chặn kịp thời những vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, đồng thời sử lý nghiêm đối với các đối tượng xâm phạm lâm luật.

4. Thủy sản

Hỗ trợ cho các hộ đóng mới lồng nuôi cá, riêng huyện Yên Bình hỗ trợ 200 lồng cho các hộ đóng mới lồng nuôi cá, khuyến khích các tổ hợp tác, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản.

II. CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm ( giá so sánh 2010) đạt 8.152,6  tỷ đồng vượt so với 9 tháng cùng kỳ năm ngoái là 112,38 % đạt 67,94 % cả năm. Chỉ số  sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10 bậc so với cùng kỳ. Tích cực triển khai các nhiệm vụ giải pháp cơ cấu lại công nghiệp, tổ chức kiểm tra, rà soát ,tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp đang triển khai trên địa bàn, cho chủ trương khảo sát để đầu tư 03 dự án điện mặt trời trên hồ Thác Bà; cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 03 dự án thủy điện; quyết định thành lập thêm 02 cụm công nghiệp để ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghệ hiện đại; thân thiện với môi trường, phát triển bền vững.

2. Đầu tư xây dựng

Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 10.432,2 tỷ đồng bằng 69,5% kế hoạch tăng 35,3% so với cùng kỳ. Đến hết tháng 9/2019 giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt 1.862 tỷ đồng, bằng 47,6% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ, Thực hiện được 272 km đường bê tông, bằng 91% kế hoạch. Thu hút đầu tư , phát triển các thành phần kinh tế đạt kết quả tích cực. Cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 32 dự án với tổng vốn đăng ký 13.647,5 tỷ đồng, tăng 10 dự án và tăng 13.306,8 tỷ đồng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Thành lập mới 170 doanh nghiệp bằng 64,2% kế hoạch với tổng vốn đăng ký là 4.340 tỷ đồng , giảm 08 doanh nghiệp  tăng 2.505 tỷ đồng vốn đăng ký so với cùng kỳ, thành lập mới 71 hợp tác xã vượt 18,3% kế hoạch, hiện có 1.907 tổ hợp tác  bằng 86,6% kế hoạch; toàn tỉnh hiện có 2.082 doanh nghiệp, 391 hợp tác xã , 2.743 tổ hợp tác và 21.379 hộ kinh doanh cá thể.

III. DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - THU NGÂN SÁCH

1. Thương mại dịch vụ

Thương mại dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 13.311 tỷ đồng bằng 70% kế hoạch, tăng 12,2% so với cùng kỳ, Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 126,4 triệu USD bằng 74,4% kế hoạch, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Đón trên 540.900 lượt khách du lịch bằng 77,3% kế hoạch (trong đó khách quốc tế đạt 102.200 lượt) doanh thu đạt 322,3 tỷ đồng, tăng 30,6% lượt khách, tăng 34% doanh thu so với cùng kỳ. Tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại, tổ chức tốt các  hoạt động hợp tác quốc tế, các đoàn công tác của tỉnh đi thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị , tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại, đầu tư nước ngoài. Đón 53 đoàn khách quốc tế với 242 lượt người nước ngoài đến khảo sát, triển khai và kiểm tra dự án, nghiên cứu địa chất, xúc tiến đầu tư, thương mại vào tỉnh, Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) ước đạt 378,5 tỷ đồng gấp 02 lần so với cùng kỳ.

2. Thu ngân sách

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ( tính đến 30/9/2019) đạt 1,812 tỷ đổng  bằng 56% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó : thu cân đối ngân sách đạt 1.239 tỷ đồng bằng 66% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ; thu từ đất đạt 352,8 tỷ đồng bằng 32% dự toán, giảm 12% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 201,2 tỷ đồng bằng 80% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ, Tổng chi ngân sách ước đạt 7.706 tỷ đồng bằng 77,8% dự toán tăng 19,8 % so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân đạt 25.858 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay đạt 22.250 tỷ đồng tăng 13,5% so với cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,62% so với cùng kỳ.

 IV. TÌNH HÌNH VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp quy mô, mạng lưới trường , lớp đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2010 với điều kiện thực tiễn phát triển của địa phương. Công nhận 25 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% kế hoạch, lũy kế toàn tỉnh có 215 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 48,5 % số trường của tỉnh. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên nhất là giáo dục mũi nhọn, toàn tỉnh có 24 giải học sinh giỏi toàn quốc, tăng 02 giải so với năm học trước, lần đầu tiên tỉnh Yên bái có 01 học sinh giành huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế;  tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 an toàn, nghiêm túc, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 92,2%. Ban hành và triển khai thực hiện đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” năm 2019. Tuyển dụng 349 viên chức giáo dục. Đảm bảo tốt các điều kiện cho khai giảng năm học 2019-2020.

            2. Y tế, chăm lo sức khỏe

Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và công tác y tế dự phòng, không để phát sinh dịch bệnh nguy hiểm. Tiếp tục thực hiện đề án.  Đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo hướng tự chủ trên địa bàn Yên Bái giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025 toàn tỉnh có 06 đơn vị thực hiện tự chủ 100%, 03 đơn vị tự chủ từ 70% đến dưới 100%, 02 đơn vị tự chủ từ 50 đến dưới 70%, 04 đơn vị tự chủ dưới 50% chi thường xuyên. Triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác với các bệnh viện tuyến trên như:  Bạch mai, 103...công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Công nhận 07 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, lũy kế  toàn tỉnh có 119 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 66%.

3. Hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch, thể dục thể thao phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Lập hồ sơ khoa học trình Chính phủ quyết định xếp hạng Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Ban hành đề án phát triển sản phẩm du lịch Miền Tây Yên Bái đến năm 2020. Tổ chức thành công các hoạt động  du lịch, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là Lễ hội văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và màn đại xòe với 5.000 người dân, nghệ nhân tham gia đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp quảng bá đậm nét bản sắc văn hóa và sản phẩm du dịch độc đáo của tỉnh Yên Bái, tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích đạt 42 huy chương các loại vượt 5% kế hoạch, tăng 7,6% so với cùng kỳ.

4. Công tác dân tộc , tôn giáo

Thực hiện công tác quản lý về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo ở các vùng trong tỉnh ổn định không có vụ việc phức tạp xảy ra. Sự  phối hợp chặt chẽ  giữa các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc xây dựng các cơ sở thờ tự, các chính sách dân tộc tôn giáo được thực hiện đúng quy định, kịp thời đúng đối tượng. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019.

            5. Quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của 9/9 huyện thị thành phố . Tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên, môi trường  tại 74  tổ chức, cá nhân phát hiện vi phạm và xử lỷ hành chính 22 tổ chức và cá nhân với số tiền  phạt 1.641 tỷ đồng. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu, rác thải, nhựa trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng  Chính phủ bước đầu có sự lan tỏa trong xã hội. Đẩy mạnh thanh tra, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ; bảo đảm trật tự an toàn xã  hội. Nắm chắc tình hình an ninh trật tự từ cơ sở, không để phát sinh tình hình phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. An ninh chính trị, trật  tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Công tác tuyên truyền được tăng cường, tập trung tuyên truyền đậm nét sâu rộng về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 theo chương trình hành động số 144-CT/TƯ; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về các nội dung kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động hưởng ứng phát động thi đua đặc  biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII; truyền  thống lịch sử cách mạng, các hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc của tỉnh gắn với con người Yên Bái trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác quản  lý các loại hình báo chí, xuất bản  trên địa bàn theo Luật báo chí, Luật An ninh mạng và văn bản pháp luật .

6. Công tác xây dựng Đảng

Chăm lo công tác xây dựng Đảng trọng sạch,vững mạnh, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được tăng cường, tập trung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch , thông tin xấu độc, sai sự thật chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, ban hành các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị 05-CT/TW…của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quyết định…của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế làm việc các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng. Tiếp nhận và xử lý đơn thư tố cáo đối với đảng viên theo đúng quy định. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được  đẩy mạnh, tình hình nhân dân ổn định, không phát sinh các vấn đề phức tạp. Chỉ đạo triển khai tốt phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực  hiện” “ Năm dân vận chính quyền”, cụ thể hóa triển khai thực hiện các  nội dung kết luận  43-KL/TW của Ban bí thư, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tổ chức gặp mặt các chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2019; mở 09 lớp tập huấn về công tác tôn giáo theo Đề án số 01-ĐA/TƯ cho các đối tượng cán bộ cấp cơ sở. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đoàn đại biểu Quốc hội triển khai các nội dung giám sát, lấy ý kiến góp ý, tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp, các Dự luật trình Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức thành công 03 kỳ họp có sự đổi mới về nội dung, chất lượng thảo luận, tranh luận và ban hành các Nghị quyết. Ủy ban nhân dân tập trung triền khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ, chương trình hành động  theo hướng sâu sát, cụ thể, linh hoạt để phát huy các nguồn lực, thúc đẩy tiến độ các dự án, tháo gỡ các khó khăn. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thể chế, chế độ công vụ, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ , xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, chủ động điều hành xử lý các nhiệm vụ phát sinh. Với sự đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, sự cố gắng nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội kết thúc 9 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong 18/32 chỉ tiêu kinh tế -xã hội đã có 03 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch (sản lượng lương thực, số trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ được nghe xem phát thanh truyền hình) có 6 chỉ tiêu đạt trên 70%; có 09 chỉ tiêu đạt dưới 75% kế hoạch; nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ như : trồng rừng, tổng vốn đầu tư cho phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giá trị xuất khẩu hàng hóa, doanh thu du lịch, đào tạo nghề...

 

Nguồn : Báo cáo 9 tháng đầu năm của Tỉnh ủy Yên Bái.

                             Báo cáo của các địa phương và cục thống kê

Lâm Văn Hưng

                                                                        Phó trưởng phòng TC, HC,  TT, TL