• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ YÊN BÁI THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11
Ngày xuất bản: 16/11/2018 9:18:00 SA
Lượt đọc: 10783

           Ngày 20/11 có một lịch sử khá đặc biệt, vừa có tính quốc tế, vừa có tính dân tộc, bởi tiền thân là ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo, vào ngày 20/11/1958, lần đầu tiên ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta, những năm sau đó được tổ chức ở những vùng giải phóng của miền Nam, năm 1975 đất nước thống nhất, ngày 20/11 được tổ chức rộng rãi trên cả nước. Ngày 28/ 9/ 1982 Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 167 về ngày Nhà giáo Việt Nam trong đó có quy định lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày ấy đã trở thành truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc. Hòa chung vào bầu không khí thi đua sôi nổi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia các phong trào thi đua để cùng với nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay khoa Xây dựng Đảng là một trong 4 khoa chuyên môn thuộc Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Những năm qua khoa Xây dựng Đảng đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến. Các thành viên trong Khoa hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm trong giảng dạy và học tập; có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…

Với chức năng thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch chung của nhà trường; biên soạn tài liệu, tổ chức nghiên cứu cải tiến nội dung, phương pháp giảng  dạy; đề xuất kế hoạch phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập;quản lý giảng viên, trợ giảng học viên thuộc khoa đang giảng dạy. Khoa Xây dựng Đảng đã thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

            Trong quá trình phát triển, Khoa luôn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ giảng viên, hiện tại khoa Xây dựng Đảng có 08 đồng chí, trong đó có 05 giảng viên và 03 giảng viên trợ giảng. Khoa có 05 giảng viên có trình độ Thạc sĩ; 05 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 03 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị; 02 giảng viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng “Nghiên cứu Tác phẩm kinh điển”; 04 giảng viên đang tham gia học lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị... Các giảng viên trong khoa luôn có ý thức tự giác, xác định động cơ học tập nhằm bổ sung kiến thức, hoàn thiện bản thân để trưởng thành trong quá trình công tác, giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng của nhà trường.

Hiện nay với 02 tổ bộ môn: Tổ Xây dựng Đảng và Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản; tổ Lịch sử Đảng và Tình hình nhiệm vụ địa phương. Sự thành lập tổ bộ môn có ý nghĩa quan trọng và giúp ích cho giảng viên trong công tác giảng dạy. Đặc biệt là đối với các giảng viên trẻ, qua sinh hoạt bộ môn để trao đổi những kinh nghiệm, phương pháp trong công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng từng phần học.

Mặc dù số lượng lớp và số giờ giảng nhiều nhưng khoa Xây dựng Đảng đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp, xác định rõ trách nhiệm của từng giảng viên nhất là các đồng chí lãnh đạo, quản lý. Tuy mật độ giảng dạy dày, nhiều đầu lớp, nhiều nội dung chương trình, trải rộng trên tất cả các huyện, thị, thành phố trong Tỉnh, nhưng Khoa đã chủ động, hoàn thành xuất sắc các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra.

Hòa chung không khí thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, với sự vui mừng phấn khởi, đội ngũ giảng viên Khoa Xây dựng Đảng xác định hoàn thành tốt các nhiệm vụ:

Về công tác chuyên môn

Mỗi cán bộ, giảng viên tiếp tục soạn giảng theo “phương pháp tích cực”, soạn giáo án điện tử các bài được phân công, nỗ lực hoàn thành tốt nội dung các bài giảng khi lên lớp

Thường xuyên cập nhật kiến thức, chú trọng công tác tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu giờ khá, giỏi đạt tỉ lệ cao.

 Phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, gương mẫu về mọi mặt, quản lý chặt chẽ kế hoạch và quy trình giảng dạy, tổ chức dự giờ, kiểm tra giáo án trước khi lên lớp.

Thường xuyên sinh hoạt tổ bộ môn để các giảng viên trong tổ trao đổi, tham gia ý kiến về chuyên môn, phương pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Về công tác nghiên cứu khoa học

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia viết đề tài khoa học, viết bài nội san, bài webside, tham gia các lớp tập huấn do trung ương và địa phương tổ chức.

Về công tác nghiên cứu thực tế

Khoa luôn xác định là thường xuyên và cần nghiêm túc thực hiện nhằm mục tiêu gắn lý luận với thực tiễn cơ sở, nâng cao chất lượng bài giảng.

Hiện nay trong xu thế phát triển của đất nước ngày một nhanh để kịp hội nhập với khu vực và quốc tế . Cùng với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương….  Thực tế đã đặt ra nhiều trách nhiệm đối với khoa Xây dựng Đảng cùng với nhà trường để làm tốt vai trò trong công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ. Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, tập thể giảng viên khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tiếp tục hăng hái thi đua, đóng góp vào thành tựu chung, xứng đáng là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, đồng hành cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.

GV: Nguyễn Quý Dũng

Khoa: Xây dựng Đảng