• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY
Ngày xuất bản: 13/01/2020 8:18:00 SA
Lượt đọc: 3201

              Nghị quyết 32- NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm mục tiêu: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, Khoa Lý luận cơ sở đã nhận thức và thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy. Những nội dung và giải pháp để khoa thực hiện tốt đổi mới phương pháp giảng dạy như:

Chỉ đạo các giảng viên tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức chuyên môn, gắn lý luận với thực tiễn, sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực kết hợp với các phương tiện hiện đại vào quá trình giảng dạy. Đến nay 100% các đồng chí giảng viên đều đã sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong giảng dạy, 90% các đồng chí giảng viên trong khoa đã sử dụng thành thạo các phương tiện hiện đại hỗ trợ quá trình dạy và học.

Đối với việc chuẩn bị giáo án, các giảng viên đã xác định  rõ từng đối tượng học viên để soạn giáo án cho phù hợp, đặc biệt đối với các giáo án điện tử, đầu tư thiết kế bài giảng công phu, sinh động, có âm thanh, hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu để minh họa và tăng phần hấp dẫn nhưng cũng không mất đi tính đảng, tính khoa học của bài giảng.

  Trong giảng dạy các giảng viên trên cơ sở những kiến thức đã được trang bị, đã nghiên cứu kỹ nội dung của từng bài giảng, có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại trong quá trình giảng dạy làm tăng tính năng động, sáng tạo của học viên, có sự giao lưu giữa người dạy và người học, tạo bầu không khí vui vẻ và cởi mở trong giảng dạy và học tập.

Với mỗi bài giảng, các giảng viên luôn gắn những kiến thức lý luận với thực tiễn của đất nước, địa phương, để nâng cao chất lượng bài giảng. Luôn chủ động, vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy tích cực như phỏng vấn nhanh, hỏi đáp, làm việc nhóm, nêu ý kiến ghi lên bảng, sàng lọc, xử lý tình huống…đồng thời, tận dụng sự hỗ trợ của phương tiện dạy học hiện đại như máy tính, máy chiếu đa năng là các thiết bị nghe nhìn cung cấp hình ảnh, âm thanh minh họa hoặc các giáo cụ trực quan để cung cấp mô hình, mô phỏng giúp cho học viên tự học, tự vận dụng, phát huy tính độc lập, sáng tạo, tạo tâm thế tốt để tiếp thu bài học, neo chốt được những kiến thức và tránh được sự mệt mỏi, nhàm chán và xơ cứng trong nghiên cứu và học tập.

  Để nâng cao chất lượng giảng dạy, Khoa luôn chú trọng, động viên, tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên, trợ giảng được bồi dưỡng cả kiến thức lý luận cũng như kinh nghiệm thực tế, để các đồng chí thực sự trở thành những người có năng lực trong giảng dạy và nghiên cứu, làm chủ kiến thức và sử dụng thành thạo các phương tiện hỗ trợ phục vụ cho giảng dạy. Được sự quan tâm của Đảng bộ trong thời gian qua đã có 04 đồng chí được tham gia đào tạo sau đại học (01 đang nghiên cứu sinh, 03 thạc sỹ); 02 trung cấp lý luận chính trị, 01 cao cấp lý luận chính trị, 02 quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, 01 đồng chí đi thâm nhập thực tế ở cơ sở trong thời gian 3 tháng, các đồng chí còn được tham gia các lớp tập huấn do trung ương và địa phương tổ chức.

Cùng với đó, Khoa luôn quan tâm lãnh đạo việc tạo lập tính chuyên nghiệp trong giảng dạy, trong đó đặc biệt tôn trọng quy trình giảng dạy nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác soạn, giảng của đội ngũ giảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo cả của người dạy và người học.

 Trong thời gian tới, để công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp tục thực hiện có hiệu quả theo tôi Khoa cần tiếp tục lãnh đạo một cách sâu sát và đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, đặc biệt là xây dựng lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề tạo chuyển biến mới trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Hai  là, tiếp tục đẩy mạnh công tác dự giờ, kiểm tra, giám sát việc soạn, giảng của đội ngũ giảng viên nhằm bảo đảm chất lượng và quy trình của công tác soạn, giảng.

Ba là, giảng viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, tham gia các khóa tập huấn hướng dẫn giảng viên sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy. Các tổ chuyên môn tiếp tục duy trì sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề.

Bốn  là, tiếp tục có cơ chế động viên, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các đồng chí giảng viên giảng dạy hiệu quả và chất lượng tốt. Tăng cường thêm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác giảng dạy theo phương pháp giảng dạy tích cực như: máy in, bảng gim, bảng lật, ghim từ, giấy tôky, bút dạ…theo phương châm khoán văn phòng phẩm.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, Khoa Lý luận cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của đội ngũ giảng viên, trợ giảng của Khoa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong trong thời gian qua tiếp tục phấn đấu để luôn là những người thầy cô giáo tận tâm với nghề và trở thành những “chiến sĩ xung kích” trên mặt trận văn hóa giáo dục, đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 

GVC Hà Thị Lan Phương

                                                                     Khoa Lý luận cơ sở