• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ TẬP TRUNG, KHÓA 31 (A31) NĂM HỌC 2019
Ngày xuất bản: 10/06/2019 4:24:00 CH
Lượt đọc: 5431

             Ngày 03 tháng 6 năm 2019, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính  hệ tập trung, khóa 31 năm học 2019.

            Đến dự và chỉ đạo lễ bế giảng, có đồng chí Phạm Tiến Hưng, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn; đồng chí Lê Ánh Hồng Phó hiệu trưởng; đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phí bí thư thường trực Tành ủy Yên bái; các đồng chí là lãnh đạo đại diện cho các khoa, phòng của Trường dự và đông đủ 63 học viên.

             Các đồng chí học viên tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính  hệ tập trung, khóa 31 năm học 2019 sẽ đươc trang bị các kiến thức như: Những vấn đề lú luận cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước, Nhà nước và Pháp luật Việt Nam; Kỹ năng lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tquốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở…

            Các nội dung kiến thức này, sẽ giúp các đồng chí học viên nâng cao trình độ lý luận năng lực trong hoạt động thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt trong thực hiện nhiệm vụ của mình đang đảm nhận ở cơ sở.

 

             Đồng Chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Nhà trường thay mặt Ban giám hiệu Nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng lớp học.

            Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính đã thành công tốt đẹp.

Tin Hà Tùng Dương.