• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B99 (02 môn) từ ngày 16/10-20/10, từ ngày 23/10-31/10
Ngày xuất bản: 29/09/2017 9:29:00 SA
Lượt đọc: 310

Tệp đính kèm:Tải về