• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B98 (03 môn) từ ngày 09/10-19/10, từ ngày 19/10-26/10 từ ngày 09/11-21/11.
Ngày xuất bản: 29/09/2017 9:22:00 SA
Lượt đọc: 260

 Tệp đính kèm: Tải về lichhoclop98.pdf