• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B95 Môn: Tình hình nhiệm vụ địa phương
Ngày xuất bản: 05/09/2017 9:54:00 SA
Lượt đọc: 321

 

 

   TỈNH UỶ YÊN BÁI                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                      

 

*

       

LỊCH HỌC TẬP

 

LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC B95

 

Mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mù Cang Chải

 

Tình hình nhiệm vụ địa phương

 

(Thời gian: Từ ngày 05/10 đến ngày 12/10/2017)

 
               

Thứ

Ngày
tháng

Buổi

Bài

Tên bài giảng

 

Giảng
 viên

 
 

5

05/10

S+C

1

Lịch sử Đảng bộ địa phương

8

 

6

06/10

S

 

Thảo luận

4

 

2

09/10

S+C

2

Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương

4

Hoàn

 

3

10/10

S

 

Thảo luận

4

Hoàn

 

C

3

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế -  xã hội huyện Mù Cang Chải giai đoạn hiện nay

4

Mời Huyện ủy

 

4

11/10

S

 

Thảo luận + Hệ thống

4

Hoàn

 

 

 

Thi hết môn:

 

BCT

 

C

 

+ Nghiệp vụ công tác MTTQ và ĐTND

4

 

 

5

12/10

S

 

+ Nghiệp vụ công tác Đảng

4

 

 

C

 

+ Tình hình nhiệm vụ địa phương

4

 

 

13 - 17/10

 

- Học viên đi nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch

 

TTBDCT Huyện MCC

 

18/10 - 14/11

 

- Ôn thi tốt nghiệp, viết TL cuối khoá học

 

Học viên

 

15 và 16/11

 

- Thi tốt nghiệp, nộp TL cuối khoá học (dự kiến)

 

BCT

 

07/12

 

- Bế giảng (dự kiến)

 

BTC

 
               

Nơi nhận:

   

                              HIỆU TRƯỞNG

 

 - Ban Giám hiệu;

         

 - TTBDCT H.Mù Cang Chải

       

 - Các khoa, phòng;

         

 - Lưu Đào tạo.

         
       

                                                     Nguyễn Ngọc Hưng          

 
               

 

Lịch học tập khác

 • Lịch học lớp B99 những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước từ: 04/12/2017-18/12/2017
 • Lịch học lớp A29: Phần đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội từ: 14/12/2017-05/01/2018
 • Lịch học lớp A29: Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN
 • Lịch học lớp B101: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Kế hoạch học tập lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 101 huyện Trạm Tấu
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B98 Điều chỉnh (03 môn) từ ngày 09/10-16/11, từ ngày 21/11-28/11 từ ngày 28/11-07/12.
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B100 Môn: Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B99 (02 môn) từ ngày 16/10-20/10, từ ngày 23/10-31/10
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B98 (03 môn) từ ngày 09/10-19/10, từ ngày 19/10-26/10 từ ngày 09/11-21/11.
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B92 Môn: Những Vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B92 Môn: Phần III.1: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B96 Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B97 Môn: Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B100 Môn: Tình hình nhiệm vụ địa phương
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B99. Môn: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 1-15 of 36<  1  2  3  >