• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B95 Môn: Tình hình nhiệm vụ địa phương
Ngày xuất bản: 05/09/2017 9:54:00 SA
Lượt đọc: 803

 

 

   TỈNH UỶ YÊN BÁI                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                      

 

*

       

LỊCH HỌC TẬP

 

LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC B95

 

Mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mù Cang Chải

 

Tình hình nhiệm vụ địa phương

 

(Thời gian: Từ ngày 05/10 đến ngày 12/10/2017)

 
               

Thứ

Ngày
tháng

Buổi

Bài

Tên bài giảng

 

Giảng
 viên

 
 

5

05/10

S+C

1

Lịch sử Đảng bộ địa phương

8

 

6

06/10

S

 

Thảo luận

4

 

2

09/10

S+C

2

Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương

4

Hoàn

 

3

10/10

S

 

Thảo luận

4

Hoàn

 

C

3

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế -  xã hội huyện Mù Cang Chải giai đoạn hiện nay

4

Mời Huyện ủy

 

4

11/10

S

 

Thảo luận + Hệ thống

4

Hoàn

 

 

 

Thi hết môn:

 

BCT

 

C

 

+ Nghiệp vụ công tác MTTQ và ĐTND

4

 

 

5

12/10

S

 

+ Nghiệp vụ công tác Đảng

4

 

 

C

 

+ Tình hình nhiệm vụ địa phương

4

 

 

13 - 17/10

 

- Học viên đi nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch

 

TTBDCT Huyện MCC

 

18/10 - 14/11

 

- Ôn thi tốt nghiệp, viết TL cuối khoá học

 

Học viên

 

15 và 16/11

 

- Thi tốt nghiệp, nộp TL cuối khoá học (dự kiến)

 

BCT

 

07/12

 

- Bế giảng (dự kiến)

 

BTC

 
               

Nơi nhận:

   

                              HIỆU TRƯỞNG

 

 - Ban Giám hiệu;

         

 - TTBDCT H.Mù Cang Chải

       

 - Các khoa, phòng;

         

 - Lưu Đào tạo.

         
       

                                                     Nguyễn Ngọc Hưng