• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B92 Môn: Những Vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước
Ngày xuất bản: 05/09/2017 10:01:00 SA
Lượt đọc: 438

 

 

   TỈNH UỶ YÊN BÁI                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                     

*

     

LỊCH HỌC TẬP

LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC B92

Mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Văn Yên

Phần: Những Vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước

(Thời gian: Từ 03/10 đến 17/10/2017)

             

Thứ

Ngày
tháng

Buổi

Bài

Nội dung học tập

Số
tiết

Giảng
viên

3

03/10

S

1

Lý luận về Quản lý hành chính Nhà nước

4

Cương

C

2

Quản lý Ngân sách

4

Cương

4

04/10

S

3

Quản lý đất đai, địa giới hành chính, xây dựng…

4

Cương

C

4

Quản lý hoạt động kinh tế

4

Cương

5

05/10

S

 

Thảo luận

4

Cương

C

 

Tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

4

B.Ngọc

6

06/10

S

6

Kiểm tra hành chính, cưỡng chế hành chính

4

Mai

C

7

Quản lý hành chính - tư pháp

4

Mai

2

09/10

S

 

Thảo luận

4

Mai

C

8

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

4

Ng.Ngọc

3

10/10

S

 

Tiếp Bài 8

4

Ng.Ngọc

C

9

Quản lý văn hóa, giáo dục, y tế

4

Ng.Ngọc

4

11/10

S

 

Tiếp Bài 9

4

Ng.Ngọc

C

 

Thảo luận

4

Ng.Ngọc

5

12/10

S

10

Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở

4

Ng.Ngọc

C

11

Cải cách hành chính nhà nước

4

Ng.Ngọc

6

13/10

S

 

Thảo luận + Hệ thống môn

4

Ng.Ngọc

2

16/10

 

 

Thi hết môn:

 

BCT

S

 

+ Nghiệp vụ công tác Đảng

4

 

C

 

+ Những VĐCB về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật

4

 

3

17/10

S

 

+ Những VĐCB về QLHCNN

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 18 - 23/10

 

Học viên đi nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch

 

TTBDCT H.Văn Yên

24/10-22/11

 

Ôn thi tốt nghiệp, viết tiểu luận cuối khóa

 

Học viên

23 và 24/11

 

Thi tốt nghiệp, nộp tiểu luận cuối khóa (dự kiến)

 

BCT

14/12

 

Bế giảng (dự kiến)

 

BTC

             

Nơi nhận:

   

                              HIỆU TRƯỞNG

 - Ban Giám hiệu;

       

 - TTBDCT Văn Yên

       

 - Các khoa, phòng;

       

 - Lưu Đào tạo.

       
       

                                    Nguyễn Ngọc Hưng

             

 

Lịch học tập khác

 • Lịch học lớp B99 những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước từ: 04/12/2017-18/12/2017
 • Lịch học lớp A29: Phần đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội từ: 14/12/2017-05/01/2018
 • Lịch học lớp A29: Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN
 • Lịch học lớp B101: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Kế hoạch học tập lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 101 huyện Trạm Tấu
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B98 Điều chỉnh (03 môn) từ ngày 09/10-16/11, từ ngày 21/11-28/11 từ ngày 28/11-07/12.
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B100 Môn: Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B99 (02 môn) từ ngày 16/10-20/10, từ ngày 23/10-31/10
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B98 (03 môn) từ ngày 09/10-19/10, từ ngày 19/10-26/10 từ ngày 09/11-21/11.
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B92 Môn: Phần III.1: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B95 Môn: Tình hình nhiệm vụ địa phương
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B96 Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B97 Môn: Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B100 Môn: Tình hình nhiệm vụ địa phương
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B99. Môn: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 1-15 of 36<  1  2  3  >