• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B92 Môn: Những Vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước
Ngày xuất bản: 05/09/2017 10:01:00 SA
Lượt đọc: 930

 

 

   TỈNH UỶ YÊN BÁI                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                     

*

     

LỊCH HỌC TẬP

LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC B92

Mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Văn Yên

Phần: Những Vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước

(Thời gian: Từ 03/10 đến 17/10/2017)

             

Thứ

Ngày
tháng

Buổi

Bài

Nội dung học tập

Số
tiết

Giảng
viên

3

03/10

S

1

Lý luận về Quản lý hành chính Nhà nước

4

Cương

C

2

Quản lý Ngân sách

4

Cương

4

04/10

S

3

Quản lý đất đai, địa giới hành chính, xây dựng…

4

Cương

C

4

Quản lý hoạt động kinh tế

4

Cương

5

05/10

S

 

Thảo luận

4

Cương

C

 

Tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

4

B.Ngọc

6

06/10

S

6

Kiểm tra hành chính, cưỡng chế hành chính

4

Mai

C

7

Quản lý hành chính - tư pháp

4

Mai

2

09/10

S

 

Thảo luận

4

Mai

C

8

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

4

Ng.Ngọc

3

10/10

S

 

Tiếp Bài 8

4

Ng.Ngọc

C

9

Quản lý văn hóa, giáo dục, y tế

4

Ng.Ngọc

4

11/10

S

 

Tiếp Bài 9

4

Ng.Ngọc

C

 

Thảo luận

4

Ng.Ngọc

5

12/10

S

10

Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở

4

Ng.Ngọc

C

11

Cải cách hành chính nhà nước

4

Ng.Ngọc

6

13/10

S

 

Thảo luận + Hệ thống môn

4

Ng.Ngọc

2

16/10

 

 

Thi hết môn:

 

BCT

S

 

+ Nghiệp vụ công tác Đảng

4

 

C

 

+ Những VĐCB về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật

4

 

3

17/10

S

 

+ Những VĐCB về QLHCNN

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 18 - 23/10

 

Học viên đi nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch

 

TTBDCT H.Văn Yên

24/10-22/11

 

Ôn thi tốt nghiệp, viết tiểu luận cuối khóa

 

Học viên

23 và 24/11

 

Thi tốt nghiệp, nộp tiểu luận cuối khóa (dự kiến)

 

BCT

14/12

 

Bế giảng (dự kiến)

 

BTC

             

Nơi nhận:

   

                              HIỆU TRƯỞNG

 - Ban Giám hiệu;

       

 - TTBDCT Văn Yên

       

 - Các khoa, phòng;

       

 - Lưu Đào tạo.

       
       

                                    Nguyễn Ngọc Hưng