Get Adobe Flash player

Chào mừng các bạn đến với Website Trường Chính trị Yên Bái!

 

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT MÁC XÍT

VÀO CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 

       Trong tác phẩm sửa đổi lề lối làm việc, Tại chương IV nói về “vấn đề cán bộ” Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Như vậy, người cán bộ là  người “trung gian”, là “cầu  nối” giữa Đảng, chính phủ với dân chúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Thế nhưng, việc sử dụng cán bộ như thế nào để phát huy được vai trò hiệu quả của người cán bộ, để họ  thực sự là “cầu nối” giữa dân chúng với Đảng, chính phủ thì việc nhận xét, đánh giá  cán bộ là việc hệ trọng, là khâu mở đầu có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ.

       Thực tế chỉ ra rằng: nếu đánh giá cán bộ đúng sẽ sử dụng đúng cán bộ và tạo ra động lực mạnh mẽ để cán bộ đó cống hiến hết sức mình cho nhiệm vụ được giao, sẽ phát huy được tiềm năng của từng cán bộ và cả đội ngũ cán bộ. Đồng thời sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho tổ chức, cơ quan, tập thể, ngược lại, nếu đánh giá không đúng cán bộ sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ không đúng làm mất đi động lực phấn đấu của từng cá nhân, làm sáo trộn tâm lý tập thể, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị.

       Bởi vậy, đánh giá, sử dụng cán bộ phải được xem xét, thực hiện thống nhất, đồng bộ, khoa học. Phải tuân thủ theo các nguyên tắc, đúng quy trình và phương pháp đánh giá cán bộ. Một trong các nguyên tắc khi đánh giá cán bộ được Đảng ta nêu ra đó là: Đánh giá cán bộ phải “ khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể và phát triển”. Có thể khẳng định nguyên tắc trên rút ra từ việc nghiên cứu những nội dung của Phép biện chứng duy vật, được trình bày trong bộ môn triết học Mác - Lê nin.

       Chúng ta đều biết rằng khi nghiên cứu triết học Mác – Lê nin trong đó nghiên cứu phạm trù vật chất - ý thức, mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức; nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của các sự vật, hiện tượng và nguyên lý về sự phát triển của các sự vật, hiện tượng chúng ta đã rút ra nguyên tắc là: Khi nhìn nhận, xem xét, đánh giá sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan( kể cả con người) cần phải dựa trên nguyên tắc “ khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể và phát triển”.

       Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận và nội dung điểm này ở bộ môn triết học chúng ta có thể khẳng định: trước đây Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày nay là Đảng ta đã vận dụng vào thực tiễn công tác đánh giá cán bộ một cách đầy đủ, sáng tạo.

       Thật vậy, giờ đây mỗi lần đọc lại những bài viết về công tác cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta càng thấy rõ quan điểm: “Khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể và phát triển” được Bác vận dụng sáng tạo như thế nào?

       Trong tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ” tại phần IV, điểm 5 “Mấy điểm lớn trong chính sách cán bộ” khi nói đến xem xét, đánh giá cán bộ phải khách quan, toàn diện, Bác Hồ đã viết: Xem xét cán bộ không chỉ xem mặt ngoài mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc một lúc mà còn phải xem cả lịch sử, toàn cả công việc của họ. Có người khi phong trào cách mạng cao họ vào Đảng, họ làm việc rất hăng. Nhưng lúc phong trào hơi khó khăn thì đâm ra hoang mang. Lúc gặp sự nguy hiểm thậm trí hóa phản cách mạng, làm mật thám. Muốn làm mật thám được việc thì nó lại công tác hăng hơn ai hết. Nếu ta không xem xét rõ ràng thì lầm nó là cán bộ tốt .

Vì vậy, nhận xét cán bộ không chỉ xem xét mặt ngoài , chỉ xem xét một lúc một việc mà phải xem xét toàn bộ công việc của cán bộ.

       Khi cân nhắc, đề bạt cán bộ Bác viết:

Cân nhắc cán bộ là một công tác cần kíp.

Khi cân nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi với quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc.

... Trước khi cân nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng, chẳng những xem xét công tác của họ, chẳng những xem xét cách nói, cách viết của họ, mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không. Chẳng những xem xét họ đối với ta thế nào? mà còn phải xem xét họ đối với người khác thế nào? Ta nhận họ tốt, còn phải xét số nhiều đồng chí có nhận họ tốt hay không. Phải biết ưu điểm của họ, mà cũng phải biết khuyết điểm của họ. Không nên chỉ xem xét công việc của họ trong một lúc, mà phải xem cả công việc của họ từ trước đến nay. Biết rõ ràng cán bộ, mới có thể cân nhắc cán bộ một cách đúng mực.

       Xem xét cán bộ phải dựa trên nguyên tắc phát triển và lịch sử cụ thể, Bác viết:

Trong thế giới cái gì cũng biến hóa, tư tưởng của con người cũng biến hóa. Vì vậy, cách xem cán bộ quyết không nên chấp nhận vì nó cũng phải biến hóa.

VD: có người khi trước theo cách mạng nay lại phản cách mạng; có người khi trước không theo cách mạng nay lại tham gia cách mạng. Thậm trí có người nay đang theo cách mạng nhưng sau này có thể lại phản cách mạng

Một người cán bộ khi trước có sai lầm, không phải vì thế mà sai lầm mãi. Cũng có cán bộ đến nay chưa bị sai lầm, nhưng chắc gì sau này không phạn sai lầm? Quá  khứ, hiện tại và tương của mọi người không phải luôn giống nhau

...

       Từ những tư tưởng của Bác về công tác đánh giá cán bộ trước đây, vận dụng vào công tác  đánh giá cán bộ hiện nay đòi hỏi: đánh giá cán bộ không phiến diện, hời hợt, chủ quan cảm tính; không được định kiến nhìn sự phát triển của người cán bộ theo quan điểm “tĩnh”, bất biến. Trái lại phải đặt người cán bộ trong những quan hệ công tác và môi trường hoạt động đa diện, nhiều chiều của họ.

       Trong quá trình xem xét, đánh giá cán bộ nhất thiết phải điều tra tìm hiểu rất kỹ các nguồn thông tin và các ý kiến khác nhau về người cán bộ cần đánh giá từ đó phân tích chọn lọc rút ra kết luận khách quan... Sự phát triển của người cán bộ dù có khác biệt thế nào thì sư phát triển của từng người đều phải tuân thủ quy luật khách quan như: Sự phát triển tiếp nối từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai. Do đó, xem xét đánh giá cán bộ phải đặt họ trong cả quá trình công tác, học tập, rèn luyện lâu dài – Phải “ khách quan, toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể”.

 

                                                                                       Trưởng khoa dân vận

                                                                                            Bùi Văn Nghĩa

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bản đồ Yên Bái

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter