Get Adobe Flash player

Chào mừng các bạn đến với Website Trường Chính trị Yên Bái!

                                 

 

TỈNH ỦY YÊN BÁI

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

*

Số: 154-BC/TCT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Yên Bái, ngày 20  tháng 6 năm 2012

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM,

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

__________________________

 

I. SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM.

1. Thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

1.1. Về công tác giảng dạy.

- Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Khoa, Phòng đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

- Tập trung tổ chức việc dự giờ đánh giá chất lượng giảng dạy, xây dựng kế hoạch dự giờ cho các Khoa chuyên môn. Nhà trường đã quan tâm và có nhiều giải pháp cụ thể để giúp đỡ, phát triển đội ngũ giảng viên trẻ. Tiếp tục phân công và giao trách nhiệm cho các khoa tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ, trợ giảng để có đủ điều kiện bổ sung nguồn cán bộ giảng dạy cho những năm tiếp theo.

- Tiếp tục bố trí và cử các đồng chí giảng viên đi bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn (Xây dựng Đảng - Triết học - Kiến thức nghiệp vụ công tác đoàn, đội - Quốc phòng, an ninh…) tại Học viện Chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo khác ở Trung ương.

- Ban Giám hiệu chỉ đạo các Khoa chuyên môn liên tục cập nhật kiến thức, thông tin mới, biên soạn, bổ sung các nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy; Khai thác và xây dựng hệ thống các bài tập tình huống, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đảng - Chính quyền - Đoàn thể cấp xã tỉnh Yên Bái.

- Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái".

1.2. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.

* Hệ Cao cấp Lý luận chính trị, Cử nhân Chính trị, Đại học chuyên ngành.

- Tiếp tục tổ chức học tập 01 lớp Cao cấp LLCT - HC: 129 học viên.

- Tổ chức quản lý, học tập 01 lớp Đại học Hành chính: 84 học viên.

- Tổ chức quản lý, học tập 01 lớp Đại học Lưu trữ - Quản trị văn phòng: 69 sinh viên.

- Tổ chức khai giảng và tổ chức học tập 01 lớp Đại học chuyên ngành Quản lý Văn hoá -Tư tưởng K31B (Văn bằng 2): 76 học viên.

- Tổ chức ôn và thi tốt nghiệp cho 01 lớp Đại học Báo chí: 78 học viên

Tổng số: 05 lớp = 450 học viên.

* Các lớp hệ Trung cấp (08 lớp = 598 học viên).

Trong đó:

- Lớp TC LLCT - HC B54: 78 học viên.

- Lớp TC LLCT - HC B55: 98 học viên.

- Lớp TC LLCT - HC B57: 80 học viên.

- Lớp TC LLCT - HC B59: 61 học viên.

- Lớp TC LLCT - HC B60: 90 học viên.

- Lớp TC LLCT - HC B61: 80 học viên,

- Lớp TC LLCT - HC A21: 54 học viên (Đã tốt nghiệp và bế giảng)

- Lớp TC LLCT - HC A22: 57 học viên

* Các lớp bồi dưỡng: (07 lớp = 592 học viên).

- Bồi dưỡng QLNN Chương trình Chuyên viên chính: 01 lớp = 60 học viên.

- Bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên K3 năm 2011: 01 lớp = 99 học viên.

- Bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở 01 lớp =  64 học viên.

- Bồi dưỡng Báo cáo viên HĐND cấp xã: 54 học viên.

- Bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện Khoá I: 98 học viên.

- Bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện Khoá II: 101 học viên.

- Bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện Khoá III: 116 học viên.

 Tổng số các lớp đào tạo, bồi dưỡng 06 tháng đầu năm 2012:20 lớp = 1.640 học viên.

1.3. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn.

- Tổ chức nghiệm thu 07 đề tài khoa học cấp Trường năm 2011.

- Tổ chức xét duyệt  và cho phép triển khai thực hiện 06 đề tài khoa học cấp trường năm 2012 theo kế hoạch.

- Tổ chức Hội thảo khoa học phạm vi toàn trường với chủ đề: "Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái" đã thu được kết quả, nhiều bài tham luận có giá trị vận dụng vào quá trình giảng dạy, tổ chức quản lý của nhà trường trong thời gian tới.

-  Tiếp tục tăng cường hoạt động dự giờ các Khoa chuyên môn (Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Khoa Nhà nước và Pháp luật) nhằm đánh giá chất lượng dạy học để xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

- Nhà trường đã tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá sau 8 tháng khai trương và đi vào hoạt động của trang Website, qua đó tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trang Website của nhà trường, củng cố và kiện toàn Hội đồng khoa học nhà trường.

- Nhà trường đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ, giảng viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học cho những năm tiếp theo.

- Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học chỉ đạo và tổ chức triển khai 01 Đề tài Khoa học cấp tỉnh năm 2012:  "Nghiên cứu biên soạn Tập bài tập tình huống và kỹ năng hoạt động cho cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã tỉnh Yên Bái" theo đúng thuyết minh, tiến độ đã trình Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái biên soạn và hoàn chỉnh bộ tài liệu bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái năm 2012 và đã được Hội đồng thẩm định của Tỉnh nghiệm thu, Nhà trường đã sử dụng bộ tài liệu trên để giảng dạy cho 01 lớp Bồi dưỡng báo cáo viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và 03 lớp đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện theo kế hoạch của Tỉnh.

- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch và nội dung để biên tập và xuất bản Nội san số 6 Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012.

- Tiếp tục tổ chức cho 01 đ/c cán bộ đi thâm nhập, nghiên cứu thực tế tại cơ sở.

2. Công tác Xây dựng Đảng, đoàn thể:

Ngay từ đầu năm 2012, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu tổ chức một số hội nghị để quán triệt cho cán bộ, đảng viên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, duy trì nề nếp sinh hoạt, coi trọng công tác giáo dục Chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên đoàn kết, hăng hái thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc. Đảng uỷ nhà trường đã lãnh đạo các chi bộ, đảng viên triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI. Cử 05 đ/c đi học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Công đoàn Nhà trường, Hội Cựu Chiến binh đã tổ chức đợt thi đua sôi nổi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn: 3/2, 8/3, 30/4, 1/5, 19/5… với những hành động thiết thực, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đẩy mạnh các phong trào văn hoá, thể thao chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/6/2012, tổ chức giao lưu với Đoàn Thanh niên xã Lao Chải (huyện Mù Cang Chải) và trao một số suất quà cho đoàn viên củaxã.

Tổ chức kiểm tra 7/7 chi bộ (100%) về việc xây dựng và thực hiện Quy chế, chương trình toàn khoá của các chi bộ; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng; lãnh đạo công tác chuyên môn và các mặt công tác khác. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra cán bộ, đảng viên trong chi bộ trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và công tác chuyênmôn.

3. Một số mặt công tác khác.

3.1. Về công tác tổ chức cán bộ.

- Đã triển khai thực hiện tốt Quyết định số: 184-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cho đến nay tổ chức bộ máy của các đơn vị Khoa, Phòng đã được kiện toàn và đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

- Thực hiện tốt công tác nâng bậc lương năm 2012, giải quyết chế độ chính sách cho các đ/c cán bộ nghỉ chế độ hưu trí theo đúng quy định của nhà nước. Đang triển khai thực hiện chế độ thâm niên đối với Nhà giáo theo quy định.

 3.2. Công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Để đáp ứng yêu cầu phục vụ giảng dạy, học tập của Nhà trường theo tinh thần Nghị quyết số:11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Nhà trường nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, tiếp tục tiết kiệm chi thường xuyên, tu sửa, chỉnh trang lại cơ sở vật chất (Xây dựng thêm gara để xe máy cho cán bộ, giảng viên; chỉnh trang lại khuôn viên cây xanh…) phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

- Tiếp tục nghiên cứu chế độ chính sách để vận dụng đúng đắn nhằm cải thiện đời sống vật chất cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, công chức, viên chức Nhà trường.

3.3. Tổ chức các phong trào thi đua.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh, Hội cựu chiến binh xây dựng chương trình công tác năm 2012 tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong Nhà trường gắn với những ngày Lễ, ngày Kỷ niệm lớn của đất nước, của Tỉnh.

-Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvới chủ đềYên Bái học tập và làm theo lời Bác”.

- Tổ chức cho cán bộ, giảng viên nghiên cứu sâu và thực hiện tốt Nghị quyết XVII Đảng bộ tỉnh Yên Bái, các Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012.

1. Công tác chuyên môn.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội tỉnh  Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII.

- Tiếp tục tổ chức dự giờ đối với giảng viên ở các khoa chuyên môn nhằm đánh giá chất lượng bài giảng.

- Chuẩn bị tổ chức bế giảng lớp Đại học Báo chí theo kế hoạch và tiến hành công tác tuyển sinh, khai giảng lớp cử nhân Kinh tế Chính trị (văn bằng 2) vào quý IV năm 2012.

- Chuẩn bị tổ chức, quản lý và giảng dạylớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội; lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng Đảng-quản lý nhà nước và vận động quần chúng.

- Tiếp tục quản lý 04 lớp Cử nhân Chính trị và Đại học chuyên ngành; 07 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính đang thực hiện theo đúng Kế hoạch.

- Tiếp tục triển khai 01 đề tài khoa học cấp tỉnh theo tiến độ, 06 đề tài khoa học cấp trường và chuẩn bị xuất bản cuốn Nội san đặc biệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Các mặt công tác khác.

- Tiếp tục quán triệt nghiên cứu sâu các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XI để vận dụng vào các môn học.

- Tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvới chủ đềYên Bái học tập và làm theo lời Bác”.

- Ban Chấp hành Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và Công đoàn trường tiến hành tổ chức thành công Đại hội các chi bộ và đại hội Công đoàn theo kế hoạch.

- Chuẩn bị tổ chức cho cán bộ, giảng viên nghỉ hè, nghỉ phép năm 2012 bảo đảm đúng chế độ, an toàn tuyệt đối.

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, tổ chức tốt  lễ Kỷ niệm các ngày lễ lớn (02/9; 20/11; 22/12), chào mừng Đại hội Công đoàn trường lần thứ VII.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chi tiết công tác xây dựng cơ sở xã Lao Chải huyện Mù Cang Chải năm 2012 -  do Nhà trường phụ trách, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Chính trị xã Lao Chải huyện Mù CangChải.

- Tiếp tục cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng các tin, bài trên trang WEBSITE  Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

- Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt  Nghị quyết 11 của Chính phủ. 

- Tổ chức tốt công tác tổng kết năm 2012 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013.

Trên đây là Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2012 của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

 

 

 

Nơi nhận:

 

 

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Vụ Trường CT-HVCTHCQG (B/cáo);

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Giám hiệu;

- Lưu ĐT-HC.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bản đồ Yên Bái

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter