Get Adobe Flash player

Chào mừng các bạn đến với Website Trường Chính trị Yên Bái!

 

TỈNH ỦY YÊN BÁI

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2012

 

 

LỊCH HỌC TẬP

 

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH

 (HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC) - THÀNH PHỐ YÊN BÁI- KHÓA 59

Phần I.2: Kinh tế chính trị Mác- Lê nin

(Thời gian từ ngày 11/6 đến ngày 22/6/2012)

 

 

Thứ

Ngày tháng

Buổi

Bài

Nội dung học tập

Số tiết

Giảng viên

Ghi chú

2

11/6

S

1

Sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị….

5

Minh

 

C

2

Sản xuất giá trị thặng dư……

5

Hằng

 

3

12/6

S

2

Sản xuất giá trị thặng dư……(tiếp)

5

Hằng

 

C

 

Tự nghiên cứu

 

 

 

4

13/6

S

3

Tích lũy tư bản và…..

5

Hằng

 

C

3

Tích lũy tư bản và….. (tiếp)

5

Hằng

 

5

14/6

S

4

Chủ nghĩa tư bản hiện đại

5

Tuyết

 

C

 

Thảo luận cụm 1+ Làm bài tập

5

Hằng

 

6

15/6

S

 

Thảo luận… (tiếp)

5

Hằng

 

C

5

Đặc điểm kinh tế của thời kỳ quá độ

5

Minh

 

7

16/6

CN

 

Tự nghiên cứu

 

 

 

2

18/6

S

6

Sở hữu TLSX và….

5

Tuyết

 

C

 

Sở hữu TLSX và… (tiếp)

 

Tuyết

 

3

19/6

S

7

CNH, HĐH nền kinh tế quốc dân

5

Minh

 

C

 

Thảo luận cụm 2

5

Hằng

 

4

20/6

S

8

 Báo cáo chuyên đề

5

Minh (mời tp)

 

C

 

Tự nghiên cứu

 

 

 

5

21/6

CN

 

Hệ thống môn học

10

Minh

 

6

22/6

 

 

Làm đề cương ôn tập

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- Các khoa, phòng;

- Chủ nhiệm, lớp học;                                                                                               Đã ký

- Lưu đào tạo.                                                                                              Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

  

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: