Get Adobe Flash player

Chào mừng các bạn đến với Website Trường Chính trị Yên Bái!

 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2011 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012

 

Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2012, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã tổ chức tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012. Đến dự hội nghị có các đồng chí trong BGH nhà trường, các đồng chí trưởng phó khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn phó hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị.

Trong năm học vừa qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các trường Đại học; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các ban, ngành chức năng tỉnh, các huyện, thị, Đảng ủy trực thuộc đã giúp trường Chính trị triển khai công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, công chức đạt kết quả tốt.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

Nhà trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp quản lý tổng số 26 lớp với 1.920  học viên, đã có 17 lớp với 1.235 học viên đã tốt nghiệp ra Trường, còn lại 09 lớp với 685 học viên chuyển sang năm 2012. 

Ngoài ra năm 2011, Nhà trường còn phối hợp giảng dạy 05 lớp (03 lớp hệ Trung cấp và 02 lớp hệ bồi dưỡng ) đó là:

+ 01 lớp Trung cấp chuyên ngành Quân sự cơ sở và 01 lớp Trung cấp chuyên ngành Công an cơ sở mở tại Trường Quân sự Tỉnh; 01 Trung cấp Luật mở tại Trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh.

+ 02 lớp bồi dưỡng mở tại Trường(01 lớp bồi dưỡng công tác Mặt trận Tổ quốc và 01lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng)

Công tác nghiên cứu khoa học:

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế tại các xã trong tỉnh đã đạt được kết quả tốt.

       -  Triển khai thực hiện 07 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2011. Làm thủ tục đăng ký 01 đề tài khoa học cấp tỉnh ( đề tài về xây dựng các bài tập tình huống phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở) năm 2012.

    - Xây dựng trang WEBSITE Trường Chính trị tỉnh Yên Bái và thường xuyên cập nhật bài viết, thông tin mới về hoạt động của Đảng uỷ, BGH và các tổ chức đoàn thể  nhà trường.

    - Tiếp tục tổ chức cho 04 đ/c cán bộ đi thâm nhập, nghiên cứu thực tế tại Thành phố Yên Bái và 01giảng viên đi nghiên cứu học tập về đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Hàn Quốc do Bộ Nội vụ tổ chức.

     - Tổ chức lớp tin học nâng cao cho cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý để vận dụng tốt hơn công nghệ thông tin vào giảng dạy và công tác chuyên môn của các đơn vị.

Công tác kiểm tra:

Công tác kiểm tra thường xuyên được quan tâm nhằm chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; quản lý học viên cũng như việc thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường.

Công tác tổ chức - hành chính - quản trị:

Công tác tổ chức:Thực hiện Quyết định số: 184-QĐ/TW, ngày 03/09/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch số: 05 KH/TU của Tỉnh uỷ Yên Bái, nhà trường đã ra quyết định nhập 02 khoa Triết học- CNXHKH và khoa Kinh tế- Chính trị thành khoa Lý luận Mác lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đảm bảo cho các khoa, phòng hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt quy trình đề bạt cán bộ trình Tỉnh uỷ để có quyết định bổ nhiệm đồng chí Hiệu trưởng vào tháng 07 năm 2011. Thực hiện tốt công tác nâng lương, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ hưu trí, bổ sung phụ cấp ưu đãi cho các đồng chí giảng viên.Tổ chức cho cán bộ, giảng viên nghỉ hè, nghỉ phép đảm bảo đúng chế độ, an toàn.

Công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

Đáp ứng yêu cầu phục vụ giảng dậy, học tập của Nhà trường theo tinh thần nghị quyết số 11của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định tình hình kinh tế, tiết kiệm chi thường xuyên, tu xủa chỉnh trang lại cơ sở vật chất phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy học tập của giảng viên, cán bộ, công chức và học viên.

Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể .

Liên tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, duy trì nề nếp sinh hoạt, coi trọng công tác giáo dục Chính trị tư tưởng.động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên đoàn kết, hăng hái thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc theo tinh thần Chỉ thị số: 05/2008 TTg của Thủ tướng Chính phủ..

Với những nỗ lực và thành tích đạt được, nhà trường đã được suy tôn là tập thể lao động xuất sắc đề nghị UBND tỉnh tặng cờ, nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, viên chức đã được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, có 04 tập thể và 10 cá nhân được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen là: khoa Nhà nước và Pháp luật, khoa Mác Lê Nin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh , phòng Đào Tạo, Phòng KH-TT- TL và đồng chí Lò Thị Nga, trưởng khoa NNPL đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, đồng chí Trần Quang Hinh đề nghị CSTĐ cấp tỉnh, 35 đồng chí đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 22 đồng chí lao động tiên tiến …

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác mà Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh giao. Tuy nhiên,- trong công tác giảng dạy, Tuy đã có sự đổi mới đáng kể, song trước yêu cầu công tác đào tạo cán bộ của Tỉnh trong giai đoạn mới, chất lượng công tác giảng dạy, nhất là cán bộ giảng dạy trẻ cần tiếp tục được đổi mới nâng cao hơn nữa.. Sự chỉ đạo, điều hành của một số Khoa, Phòng một số công việc chưa  thật sự khoa học, nhịp nhàng. Do vậy tiến độ và chất lượng ở một số công việc, nhất là những thời điểm tập trung nhiệm vụ chuyên môn cao còn một số hạn chế. trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhà trường vẫn còn những mặt hạn chế, cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy chưa đáp ứng yêu cầu.Trong năm học mới, cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và cố gắng khắc phục những hạn chế, khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra. Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2012 với những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trên các mặt công tác như: tiếp tục xây dựng nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên, bảo đảm số giảng viên có trình độ sau đại học đạt từ 70% trở lên vào năm 2015, tiếp tục quản lý, giảng dạy 09 lớp, với 685 học viên năm 2011 chuyển sang, tiếp tục triển khai thực hiện các lớp năm 2012 theo Kế hoạch Tỉnh uỷ giao.Với sự đồng thuận cao của tập thể cán bộ, viên chức nhà trường và với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, đại diện 4 khoa, 2 phòng nhà trường đã ký kết giao ước thi đua năm 2012.Hy vọng với quyết tâm cao cùng sự đoàn kết nhất trí, tập thể cán bộ viên chức Trường Chính trị Yên Bái sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong năm mới – năm 2012. 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc

Phòng KH-TT-TL 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bản đồ Yên Bái

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter