Get Adobe Flash player

Chào mừng các bạn đến với Website Trường Chính trị Yên Bái!

HOẠT ĐỘNG HỘI CỰU CHIẾN BINH

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

                                                             

           Hội Cựu chiến binh Trường chính trị tỉnh Yên Bái thành lập ngày 15 tháng 11 năm 2000 với tổng số ban đầu là 21 đồng chí, hiện nay còn 17đồng chí (nam 15, nữ 02). Đảng viên 16đồng chí. Trình độ đại học 13 Đ/c, trung cấp và cao đẳng 04 Đ/c.

           Là tổ chức hội được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Cựu Chiến binh Khối các Cơ quan tỉnh. Các hội viên làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc khối cơ quan xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị cấp cơ sở của tỉnh. Sau 11 năm thành lập hoạt động. Hội đã làm tốt công tác vận động, tập hợp giáo dục hội viên giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ và công tác chuyên môn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ quan, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, thực hiện tốt nghị quyết liên tịch số 02 giữa Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hội đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống “Bộ đôị cụ Hồ” cho hội viên CCB sát với yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của Trường Chính trị .

             Với những hoạt động như giao lưu nhân ngày lễ lớn với chủ đề “Thầy giáo một thời cầm súng…”, gặp mặt giao lưu nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, đã tạo dấu ấn và sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của tuổi trẻ truyền thống của dân tộc và ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Thường xuyên quán triệt cho hội viên về bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với lợi ích của dân tộc, cảnh giác với mọi thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Bằng kiến thức chuyên môn của mình, thông qua giảng dạy tại các lớp, các buổi giao lưu tuyên truyền niềm tin cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên và nhân dân cũng như hội viên cựu chiến binh.

              Gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, các gia đình hội viên CCB gương mẫu, không có người thân mắc vào các tệ nạn xã hội.

             Trong công tác chuyên môn. Hội CCB Trường Chính trị đã tập trung vào việc đổi mới nội dung chương trình, lấy các hội viên CCB làm nòng cốt, đổi mới phương pháp giảng dạy từ phương pháp truyền thống sang phương pháp giảng dạy mới. Do vậy 100% Hội viên CCB hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động của hội đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Hội CCB đã tích cực tham mưu cho Đảng uỷ, BGH nhà trường và các ngành chức năng của tỉnh từ xây dựng chương trình, tổ chức các hoạt động giáo dục quốc phòng cho cán bộ chủ chốt cơ sở, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng thường diễn ra những điểm nóng. Phối hợp chặt trẽ với bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh, Trường Quân sự Ấp bắc, các Ban chỉ huy Quân sự huyện, thị, thành phố đưa chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng vào giảng dạy đáp ứng kịp thời cho các đối tượng cán bộ lãnh đạo chủ chốt cơ sở của tỉnh, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân tại địa phương. Liên tuc nhiều năm được bộ Quốc Phòng Quân Khu II, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng tỉnh đánh giá là đơn vị thực hiện tốt giáo dục Quốc phòng tại địa phương.

Thường xuyên giúp Đảng uỷ, chính quyền, các đoàn thể xây dựng hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ và thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan an toàn, xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hoá hàng năm.

         Phối hợp chặt chẽ với hội đồng khoa học nhà trường xây dựng chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy tổ chức nghiên cứu khoa học, các quy trình đào tạo phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của trường. 100% hội viên và cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu đều có đề tài khoa học cấp cơ sở và tích cực tham gia các phong trào trong cơ quan, đơn vị.

         Năm2011 Hội đã phối hợp với Trường Quân sự tỉnh giảng dạy chương trình Quốc phòng cho 14 lớp tại trường và các huyện với trên 1000 học viên đạt kết quả tốt

         Cùng với công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Hội còn thường xuyên quan tâm, đề nghị chính quyền tạo điều kiện cho các đồng chí hội viên, cán bộ giảng dạy đi nghiên cứu thực tế tại các tỉnh, đi tập huấn nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của trường.

Ngoài ra hội CCB trường Chính trị tỉnh còn phối hợp với ĐTN trong chương trình bồi dưỡng giảng viên trẻ, qua một năm đã bồi dưỡng đượcnhiều đoàn viên là giảng viên trẻ trưởng thành trong công tác giảng dạy. Trong chương trình ngày đồng đội Hội CCB nhà trường đã quyên góp và trao sổ tiết kiệm trị giá 1.000,000 đ (một triệu đồng) cho con của hội viên hội CCB nhà trường có hoàn cảnh khó khăn thi đỗ đại học.

Hội Cựu Chiến binh nhà trường còn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh.

         Tổ chức hội CCB, giao trách nhiệm cho các đồng chí hội viên trực tiếp tham gia vào Đảng uỷ, BGH, Các chi uỷ, lãnh đạo các khoa, phòng, cán bộ chủ chốt các đoàn thể và tất cả các hội viên phải có trách nhiệm  tham gia xây dựng nghị quyết của tổ chức Đảng, xây dựng nội quy, quy chế cơ quan. Trong nhiệm kỳ khoá VI. BTV Đảng uỷ nhà trường nhiệm kỳ năm 2011- 2015, 100% là hội viên CCB.

         Với đặc trưng của tổ chức hội có 12/17 cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của cơ quan. Do vậy, cán bộ quản lý là hội viên hội CCB luôn gương mẫu trong mọi công việc, kiên quyết chống lại các biểu hiện: ỷ lại, quan liêu, của quyền. lãng phí của công, tham ô thờ ơ vô trách nhiệm... gương mẫu xây dựng đội ngũ cán bộ tận tuỵ, năng động sáng tạo.

         Tích cực tham gia giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong cơ quan, đơn vị.

Tham gia giúp Đảng uỷ, ban giám hiệu xây dựng các đề án về công tác tổ chức, bộ máy cán bộ, từng bước chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh.Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, duy trì các hoạt động văn hoá, thể thao, hội thảo Khoa học để giáo dục tuyên truyền, truyền thống cách mạng trong hội viên và thế hệ trẻ trong cơ quan, học viên, sinh viên.

 Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tốt các hội thảo kỷ niệm các ngày lễ lớn. Qua các hoạt động tuyên truyền giao lưu văn hoá, văn nghệ với mục đích giáo dục truyền thống của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước,tinh thần cách mạng, ý chí tiến công trong thế hệ trẻ Trường Chính trị và học viên của trường.

Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động  từ thiện như giúp đỡ đồng bào bị thiên tai bão lũ, ủng hộ quỹ vì người nghèo ..vv đều có 100% hội viên cựu chiến binh tham gia đầy đủ. Hoạt động đó không chỉ có tác dụng quyên góp về vật chất mà còn có ý nghĩa nhân văn cao cả trong giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn truyền thống tốt dẹp của dân tộc.

           Phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên xây dựng chương trình thế hệ trẻ giầu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống văn hoá của con người Việt Nam trong giai đoạn 2009-2012 và tổ chức ký cam kết trọng thể giữa 2 tổ chức Đoàn và Hội Cựu chiến binh.

 Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho hội viên cả về vật chất cũng như tinh thần, có kế hoạch, chương trình giúp đỡ hội viên trong cuộc sống cũng như trong công tác chuyên môn trong năm 2011 đã phát triển được 01 hội viên mới

 Luôn tạo sự đoàn kết nhất trí gắn bó tình đồng đội trong công tác, trong cuộc sống gia đình đặc biệt là những lúc hội viênCCB gặp khó khăn.

 Ngoài các hoạt động chuyên môn Hội CCB còn phối hợp chặt chẽ với công đoàn, câu lạc bộ thể dục thể thao tổ chức tốt các hoạt động thể thao trong cán bộ công chức, học viên, tham gia tích cực các giải thể thao, văn nghệ do hội CCB khối cơ quan tỉnh tổ chức chào mừng đại hội Đảng bộ khối lần thứ VII và đại hội các cấp

          Tổ chức giao lưu văn hoá thể thao, trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền, truyền thống chiến đấu anh dũng của Quân đội nhân qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam, của hội CCB Trường Chính trị với Hội CCB khối Các cơ quan Đảng tỉnh và các chủ tịch, phó chủ tịch hội CCB các cơ quan trong các  ngày kỷ niệm của đất nước.

          Với các thành tích nêu trên Hội Cựu Chiến Binh Trường Chính trị Tỉnh Yên Bái đã liên tục nhận được bằng khen của Hội CCB tỉnh

100% hội viên đều dạt danh hiệu Hội Cựu Chiến binh gương mẫu xuất sắc, tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh.

Phát huy truyền thống những năm qua, trước những yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong giai đoạn tới. Hội Cựu Chiến binh nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm: Tập hợp, vận động các hội viên tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định niềm tin, lý tưởng cách mạng nâng cao trình độ, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm tư tưởng sai trái, thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tiềm năng, kinh nghiệm công tác cùng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan và của tổ chức Hội. Xây dựng Hội Cựu Chiến binh trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, quán triệt và thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Bảo vệ cơ quan an toàn, đơn vị văn hoá, tích cực chăm lo hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của Hội viên, tiếp tục xây dựng Đảng, tăng cường các hoạt động phối hợp thực hiện có hiệu quả việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

            Nguyễn Văn Thư

                                                                                       BCH Hội Cựu Chiến Binh

 

  

Bản đồ Yên Bái

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter