• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 

KHOA DÂN VẬN

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

 Đ/c Bùi Văn Nghĩa

Trưởngkhoa

 

2

 Đ/c Đinh Anh Tuấn

Phó trưởng khoa

 

3

 Đ/c Hán Mạnh Hùng

Phó trưởng khoa

 

4

 Đ/c Dương T.Thuý Tài

Giảng viên

 

5

 Đ/c Đặng Ngọc Bích

Giảng viên